Szövegdoboz: ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁR
Szövegdoboz: BGF KÜLKERESKEDElmi kar

Szakmai Füzetek

Telefonszám: +36-1-467-7800

          / 341 m. Kölcsönző
          / 392 m. Tájékoztató
          / 397 m. Folyóirat-olvasóterem

Faxszám: +36-1-467-7960
E-mail:
konyvtar@kkk.bgf.hu

Elérhetőségünk:

1165 Budapest, Diósy Lajos u. 22-24.

24. szám

A * - gal jelzett cikkek a
Budapesti Gazdasági Főiskolán a Magyar Tudomány Napja
tiszteletére 2007. november 8-9-én
rendezett tudományos konferencián elhangzott előadások szerkesztett változatai.

Illyésné Molnár Emese:

Tudás vagy diploma? Egy felmérés eredményei a hallgatói elvárásokról

Kun András István:

A szűrés versus emberi tőke vita ls a felsőoktatás finanszírozási kérdései

Hámori Antal:

Az erkölcsi nevelés az oktatói szabadság és felelősség etikai tükrében - Reformok útján

Csordás Izabella:

Effects of the Mass Education

Szilágyi Anikó:

A Career Moves - Karrierlépések c. alternatív funkcionális tantárgy bemutatása

Bánhalmi Árápád, -
Bakos Viktor:

Statisztikai fogalmak megértettségi szintjének vizsgálata a BGF Külkereskedelmi Főiskolai Karán

Antalné Takács Éva:

A statisztika tantárgy oktatása a távoktatási tagozaton - a tantervi követelmények változása az oktatás tartalmi módszertani megújulását követeli

Vitencz Mária - Termelné Györke Judit:

A Tárgyalástechnika tantárgy bevezetésének tapasztalatai

Kovács Ilona:

ОСВОЕНИЕ СИТУАЦИЙ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПЕРЕГОВОРОВ В ПИСЬМЕННОМ И УСТНОМ ВИДЕ НА ЗАНЯТИЯХ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ

Bíróné Udvari Katalin:

Változó tanulási környezet változó tanárszerep a szaknyelvi órán

Magyar Gézáné:

Nyelvtanár itthon - nyelvtanuló külföldön - kommunikáció a nyelvórán

Dévény Ágnes:

Hogyan készítjük fel a diákokat a kétnyelvű vizsgafeladatokra?

Kétyi András:

Interaktív tábla a szaknyelvi órákon

Balogh Katalin:

Komplex készségfejlesztés prezentációval műveltségi tárgy idegen nyelvű tanítása során

Szilágyi Anikó -
Szőke Andrea:

Nyelvtanulás magántanárral

Fodorné Balthazár Enikő:

Projekt follow-up: bemutatkozik az „Erfolgreich prasentieren” munkacímű, német nyelvű prezentációs anyag

Viczai Péter Tamás:

Egy új tankönyv a közgazdász hallgatók orosz szaknyelvi képzésében

Szendrői Ildikó:

Assessing the Presence of pragmatic Awareness in FOUR ESP Publication - focusing on Conversation Opening and Closings

Kezdőlap

Diplomadolgozatok

BGF Tudományos Évkönyv

EU Working Papers

Szakmai Füzetek

Oktatói publikációk

Oktatói honlapok

Hallgatói bibliográfiák az EU-ról

35 éves a Külkereskedelmi
Főiskola

Interkulturális tananyag

Tájkép.kkf.hu

Könyvtári honlap

Online katalógus

Súgó