Szövegdoboz: ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁR
Szövegdoboz: BGF KÜLKERESKEDElmi kar

Szakmai Füzetek

Telefonszám: +36-1-467-7800

          / 341 m. Kölcsönző
          / 392 m. Tájékoztató
          / 397 m. Folyóirat-olvasóterem

Faxszám: +36-1-467-7960
E-mail:
konyvtar@kkk.bgf.hu

Elérhetőségünk:

1165 Budapest, Diósy Lajos u. 22-24.

22. szám

A * - gal jelzett cikkek a
Budapesti Gazdasági Főiskolán a Magyar Tudomány Napja
tiszteletére 2007. november 8-9-én
rendezett tudományos konferencián elhangzott előadások szerkesztett változatai.

Eperjesi Zoltán:

* Az állami szektor szerepe a gazdaságban

Tóth Zsuzsanna:

* Az általános egyensúlyelméletek és a számszerűsített egyensúlyi modellek összehasonlító elemzése

Szilágyi Enikő:

* Közigazgatási reformok iránti konstans kereslet?

Szőrös Krisztina:

*Beyond budgeting, avagy a tervezés reformja

Hajdú Zsanett:

Az MNB kamatdöntéseinek hatása az OTP kamatmarzsának és árfolyamának alakulására

Fekete Tünde:

Exchange trade funds: tőzsdén kereskedett alapok

Kiss Anita:

* Vállalatértékelési módszerek az új gazdaságban

Némethné Czaller Zsuzsanna:

* A jövedéki szabályozás szerepe és változásai Magyarországon, különös tekintettel az EU-csatlakozás óta eltelt időre és a visszaélések tükrében

Szekeres Bernadett:

* A magyar és a német könyvvizsgálói kamara minőség-ellenőrzési szabályzatának összehasonlító elemzése

Merétey-Vida Zsolt:

ˇ Belső kontrollrendszer különböző felfogások tükrében


Weisz Ágnes:

* A klaszteresedés, mint gazdaságfejlesztő erő, a Pannon Termál klaszter Zala megye gazdasági fejlődésére gyakorolt hatásain bemutatva

Szatmári Ferenc:

* The financial return of it investments

Kezdőlap

Diplomadolgozatok

BGF Tudományos Évkönyv

EU Working Papers

Szakmai Füzetek

Oktatói publikációk

Oktatói honlapok

Hallgatói bibliográfiák az EU-ról

35 éves a Külkereskedelmi
Főiskola

Interkulturális tananyag

Tájkép.kkf.hu

Könyvtári honlap

Online katalógus

Súgó