Szövegdoboz: ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁR
Szövegdoboz: BGF KÜLKERESKEDElmi kar

Szakmai Füzetek

Telefonszám: +36-1-467-7800

          / 341 m. Kölcsönző
          / 392 m. Tájékoztató
          / 397 m. Folyóirat-olvasóterem

Faxszám: +36-1-467-7960
E-mail:
konyvtar@kkk.bgf.hu

Elérhetőségünk:

1165 Budapest, Diósy Lajos u. 22-24.

18. szám

Az alábbi cikkek a
Budapesti Gazdasági Főiskolán a Magyar Tudomány Napja
tiszteletére 2006. november 9-10-én
rendezett tudományos konferencián elhangzott előadások szerkesztett változatai.

Kun András István:

Oktatásgazdaságtan és oktatástervezés, avagy az oktatáspolitikai stratégiák veszélyei az oktatás szűrési hipotézisének fényében

Ábrahám István:

A bolognai folyamat és a tankönyvek

Gyurkó György:

Induktív gondolkodás az üzleti folyamatok megújításában és a gazdasági képzésben

Erki Katalin:

Értékelési rendszer a felsőoktatás területén

Papp Judit:

Az angol nyelvű kereskedelmi, illetve angol nyelvű kereskedelem és marketing szak bemutatása

Égel Sándorné:

Az FSZ képzés helye és szerepe a felsőoktatásban, különös tekintettel a képzésben résztvevő szakközépiskolákban tett óralátogatások tapasztalataira

Dobák Dóra:

A számítógépes vizsgáztatás az oktatásban

Bódis Károly:

Vállalatvezetési döntési játék az oktatás szolgálatában

Bakos Viktor:

Hogyan tudnánk eredményesebbé tenni a főiskolai statisztikaoktatást?

Válóczi Marianna:

Hatékonyságnövelés a szaknyelvórán motivációs stratégiák segítségével

Bradeánné Gacs Judit - Kósik Ferenc:

Felsőfokú szakképzés a BGF Külkereskedelmi Főiskolai Karán

Morvayné Bajai Zsuzsanna:

Nyelvválasztás és esélyegyenlőtlenségek a BGF KKFK hallgatóinak körében

Balogh Katalin:

Tantárgyfejlesztési tapasztalatok a posztgraduális szakfordító- és tolmácsképzésben

Kovács Ilona -
Viczai Péter:

Gazdasági terminusok újszerű megközelítésben (A Bevezetés a nemzetközi gazdaságba orosz nyelven c. tankönyv ismertetése)

Pallosné Mérei Vera:

A magyar mint idegen nyelv oktatásának néhány kérdése

Bérces Edit:

Introduction to the Study of Wellness Terminology in Hungarian

Dósa Ildikó:

Word Pairs in the Language of Accounting with a Comparison between English and Hungarian Usage

Törökné Szilágyi Katalin:

L'enseignement du participe franais aux apprenants hongrois, problcme linguistique, problcme pédagogique

Montagnon Beatrix:

A nyelvészeti pragmatikáról dióhéjban

Orosz Árpád:

A szenvedő szerkezetek dinamikus és statikus értelmezése

Osváth Gábor:

Tovariscs, elvtárs, tongzhi: jelentés és társadalom

Hukné Kiss Szilvia:

A magyar jövevényszavak elterjedtsége és szerepe a német nyelvben

Kezdőlap

Diplomadolgozatok

BGF Tudományos Évkönyv

EU Working Papers

Szakmai Füzetek

Oktatói publikációk

Oktatói honlapok

Hallgatói bibliográfiák az EU-ról

35 éves a Külkereskedelmi
Főiskola

Interkulturális tananyag

Tájkép.kkf.hu

Könyvtári honlap

Online katalógus

Súgó