Szövegdoboz: ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁR
Szövegdoboz: BGF KÜLKERESKEDElmi kar

Szakmai Füzetek

Telefonszám: +36-1-467-7800

          / 341 m. Kölcsönző
          / 392 m. Tájékoztató
          / 397 m. Folyóirat-olvasóterem

Faxszám: +36-1-467-7960
E-mail:
konyvtar@kkk.bgf.hu

Elérhetőségünk:

1165 Budapest, Diósy Lajos u. 22-24.

17. szám

Fekete Imréné:

A számviteli szabályozás változásai

Merétey-Vida Zsolt:

Szakmai standardok a pénzügyi ellenőrzések területén

Vámos Imre:

Az IFRS-ek, IAS-ek első alkalmazása Magyarországon a tulajdonosi részesedést megtestesítő értékpapírjaikat nyilvánosan kibocsátó részvénytársaságok körében

Dósa Ildikó:

Számviteli nyelvhasználat a független könyvvizsgálati jelentésekben

Kovács Ilona Julianna:

Új Bábel tornya épül? (A gazdasági terminológia szótári feldolgozásának szociolingvisztikai vonásairól)

Dósa Ildikó -
Király Judit:

Interkulturális kommunikáció és menedzsment

Neményiné
Gyimesi Ilona:

A tréning módszerű kommunikációs készségfejlesztés története Magyarországon: A tréning módszer megjelenése Magyarországon

Bodolay László -
Liptai Beáta:

Interkulturális kommunikáció német nyelven

Peschke Elisabeth:

Aktuelle Tendenzen der Französischen Kulturpolitik in Ungarn

Fodorné
Balthazár Enikő:

Az oktatás és a gazdasági szféra együttműködésének jelentősége a szaknyelvoktatásban

Benke Eszter:

Introspektív értékelés - önértékelés a nyelvi útlevéllel

Bodolay László -
Kiss Szilvia -
Kósik Ferenc:

Az európai kultúra és történelem című előadást kísérő német nyelvű szeminárium új oktatási koncepciója

Bánhalmi Árpád:

Fejleszthető-e a kognitív stratégia a felsőfokú statisztikaoktatásban?

Vörösné
Keszler Erzsébet:

Lemorzsolódások okai a KVIFK FSZ képzésében

Ujj Tamás:

Valós idejű adattárházak

Balázs Ildikó:

Elektronikus kommunikáció - Jövőnk kulcsai

Bendes László:

Az email-használat aktuális kérdései

Béres László:

A Cobra ügyviteli rendszer bemutatása

Kezdőlap

Diplomadolgozatok

BGF Tudományos Évkönyv

EU Working Papers

Szakmai Füzetek

Oktatói publikációk

Oktatói honlapok

Hallgatói bibliográfiák az EU-ról

35 éves a Külkereskedelmi
Főiskola

Interkulturális tananyag

Tájkép.kkf.hu

Könyvtári honlap

Online katalógus

Súgó