Szövegdoboz: ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁR
Szövegdoboz: BGF KÜLKERESKEDElmi kar

Szakmai Füzetek

Telefonszám: +36-1-467-7800

          / 341 m. Kölcsönző
          / 392 m. Tájékoztató
          / 397 m. Folyóirat-olvasóterem

Faxszám: +36-1-467-7960
E-mail:
konyvtar@kkk.bgf.hu

Elérhetőségünk:

1165 Budapest, Diósy Lajos u. 22-24.

15. szám

Deákné Gál Anikó:

A regionális versenyképesség tényezői, különös tekintettel a Nyugat-Dunántúlra

Bognár Tamás:

A vevői nézőpont a balanced scorecard rendszerében

Merétey-Vida Zsolt:

Költségvetési belső ellenőrzés - belső ellenőrzés

Lovasné Avató Judit:

A kulturális tőke mérése statisztikai módszerekkel

Török Lajos:

Döntési modell a turisztikai vállalkozások számára, amely a szállodai költségelemzésre fókuszál

Zsubrinszky Zsuzsanna:

Cultural Aspects in Business Negotiations

Kati Dániel:

Magyarországon élő japánok magyarságképe

Csőke Krisztina:

Kompetens külkeres? - avagy mennyire felel meg az oktatás a munkaerőpiac megváltozott igényeinek

Menus Borbála:

Zsargon elemek a marketingkommunikációs szaknyelben, különös tekintettel a közterületi reklámra

Lehoczky Mária:

Az élethosszig tartó tanulás generációjának tanulási magatartása

Viczai Péter Tamás:

V pomo' prepodavatelju russkogo jazyka: internet, distancionnoe obuenie

Kezdőlap

Diplomadolgozatok

BGF Tudományos Évkönyv

EU Working Papers

Szakmai Füzetek

Oktatói publikációk

Oktatói honlapok

Hallgatói bibliográfiák az EU-ról

35 éves a Külkereskedelmi
Főiskola

Interkulturális tananyag

Tájkép.kkf.hu

Könyvtári honlap

Online katalógus

Súgó