Szövegdoboz: ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁR
Szövegdoboz: BGF KÜLKERESKEDElmi kar

Szakmai Füzetek

Telefonszám: +36-1-467-7800

          / 341 m. Kölcsönző
          / 392 m. Tájékoztató
          / 397 m. Folyóirat-olvasóterem

Faxszám: +36-1-467-7960
E-mail:
konyvtar@kkk.bgf.hu

Elérhetőségünk:

1165 Budapest, Diósy Lajos u. 22-24.

13. szám

A  Szakmai Füzetek jelen számában megjelent cikkek a
Budapesti Gazdasági Főiskola 2003. november 6-7-én,
a Magyar Tudomány Napja alkalmából rendezett
Magyarország a gazdasági fejlődés keresztútján
 konferencián elhangzott előadások szerkesztett változatai.

Hamar Farkas:

Nyugdíjreform - A lakosság szemével

Sándorné Új Éva:

Változó biztosítás

Gyulai László:

Néhány sikeres technika a nagyvállalati pénzügyi tervezésben

Jusztin Márta:

Magyarország Európa keresztútján az 1920-as években

Bodnár László:

Biztos pont változó világunkban : A protokoll ?

Mundt Ildikó:

Az interkulturális kommunikáció szerepe az idegen nyelv oktatásban

Trombitás Endre:

Az indirekt felszólítás, mint az akaratorientálás eszköze a reklámban

Papp Judit:

Piacbefolyásolás a felsőoktatásban

Czobor Zsuzsa:

Kompetenciafelmérés : Egy innovatív fejlesztési eszköz az oktatásban

László József:

A globalizáció által a turizmus és vendéglátás felsőfokú oktatásával szemben támasztott új kihívások

Faluvégi Katalin:

Gyakorlati tapasztalatok a német nyelvű képzés minőségbiztosításában

Kovácsné Székely Ilona:

Csatlakozási pontok a valószínűségszámítás és a statisztika oktatásában

Dobák Dóra:

International examples of computer examination

Széky Annamária:

Próbacsomag a valódi tudásért, a vizsgára készülés helye a nyelvtanulásban

Vörösné Keszler Erzsébet:

Taneszközök alkalmazása a Didaktika című tantárgy oktatásánál

Bérces Edit:

Pénzügyi szakszövegek komplex vizsgálata

Kezdőlap

Diplomadolgozatok

BGF Tudományos Évkönyv

EU Working Papers

Szakmai Füzetek

Oktatói publikációk

Oktatói honlapok

Hallgatói bibliográfiák az EU-ról

35 éves a Külkereskedelmi
Főiskola

Interkulturális tananyag

Tájkép.kkf.hu

Könyvtári honlap

Online katalógus

Súgó