Szövegdoboz: ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁR
Szövegdoboz: BGF KÜLKERESKEDElmi kar

Szakmai Füzetek

Telefonszám: +36-1-467-7800

          / 341 m. Kölcsönző
          / 392 m. Tájékoztató
          / 397 m. Folyóirat-olvasóterem

Faxszám: +36-1-467-7960
E-mail:
konyvtar@kkk.bgf.hu

Elérhetőségünk:

1165 Budapest, Diósy Lajos u. 22-24.

12. szám

Fogarasi Klára:

A fenntartható fejlődés néhány kérdése a Riótól Johannesburgig terjedő időszakban

Scheiring Gábor:

Eladni, ami még megmaradt - a GATS és a szolgáltatások piacosítása a fenntarthatóság mérlegén

Pordán Krisztina:

Térség - és területfejlesztés - a válságkezelés eszköze?

Deákné Gál Anikó:

Forráskoordináció, avagy a területfejlesztés integrált finanszírozási rendszere

Michelberger Pál:

Some Problems of Introducing Integrated Business Management Information Systems

Osváth Gábor:

Ország- és népnevek problémái a kultúraközi kommunikációban

Gönczöl Lászlóné -
Viczai Péter Tamás:

A magyarországi orosznyelv-oktatás helyzete és perspektívái 2002-ben egy szakmai egyesületi kutatás tükrében

Zsubrinszky Zsuzsanna:

English Language Needs in the Workplace - a Qualitative Study

Kezdőlap

Diplomadolgozatok

BGF Tudományos Évkönyv

EU Working Papers

Szakmai Füzetek

Oktatói publikációk

Oktatói honlapok

Hallgatói bibliográfiák az EU-ról

35 éves a Külkereskedelmi
Főiskola

Interkulturális tananyag

Tájkép.kkf.hu

Könyvtári honlap

Online katalógus

Súgó