Szövegdoboz: ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁR
Szövegdoboz: BGF KÜLKERESKEDElmi kar

Szakmai Füzetek

Telefonszám: +36-1-467-7800

          / 341 m. Kölcsönző
          / 392 m. Tájékoztató
          / 397 m. Folyóirat-olvasóterem

Faxszám: +36-1-467-7960
E-mail:
konyvtar@kkk.bgf.hu

Elérhetőségünk:

1165 Budapest, Diósy Lajos u. 22-24.

6. szám

Jubileumi különszám a
Külkereskedelmi Főiskola fennállásának
25. évfordulójára

Harmat Zsigmond:

Politikai gazdaságtan vagy közgazdaságtan? (Az újraéledő politikai gazdaságtani irányzatok, mint a mai neoklasszikus közgazdaságtan alternatívái)

Majoros Pál:

A nemzetközi versenyképesség fogalma és mérhetősége

Sajósiné Kováts Magdolna:

A pénzügyi kultúra elmélyítése a Külkereskedelmi Főiskolán

Várhegyi Andrea:

A Budapesti Árutőzsde működése a határidős búzapiac szemszögéből

Fáyné Péter Emese:

Kis ország az integráció gyűrűjében (A luxemburgi példa)

Marinovich Endre:

Összehasonlító módszerek alkalmazása a Kelet-Közép-európai térség gazdasági átalakulásának bemutatásában

Gáspár Tamás - Nyusztay László:

Az európai régiók tipológiája és az új regionalizmus kérdéséhez

Czifra Balázs -
Kepe Zoltán -
Ványik Beatrix:

Urbanisation: Friend or Foe?

Balikó János:

Észak-Korea a 90-es évek elején

Anwar Mustafa:

Hogyan óvjuk meg vállalatainkat a válságtól?

Ternovszky Ferenc:

A nemzetközi vállalatok menedzsmentje a fejlett világban és Magyarországon

Barta Tamás:

Vezetési követelmények 10 tételben

Németh Márta:

A marketing és public relations, mint menedzsment funkciók

Szabóné Streit Mária:

TQM szakosító továbbképzés a Külkereskedelmi Főiskolán

Mandják Tibor - Veres Zoltán:

Project Marketing: From Theory to Practice

Nyárády Gáborné - Bíró Mária:

A média, mint kommunikációs tanegység a gazdasági felsőoktatásban

Bartáné Muharay Irén:

Vevőcentrikusság érvényesítésének módjai A Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. példája nyomán

Kukoda Bernadette:

A belső public relations elméleti és gyakorlati kérdései

Horváth János - Simon Attila:

A Daewoo Motor magyar piacralépési stratégiája

Hidasi Judit:

Kulturális sztereotípiák

Falkné Bánó Klára:

Intercultural Conflicts in British-Hungarian and American-Hungarian International Organisations

Fendler Károly:

Kína országában némelj közönséges Szokásoknak rövid le írása - 1812-es erdélyi magyar kézirat a Széchenyi Könyvtár kézirattárában

Várnai András:

Eligazító a Kína országában némelj közönséges Szokásoknak rövid le írása -hoz

Németh Pál:

Európa és az iszlám

Mundt Thomasné:

Fachkommunikation in Geschäftsverhandlungen - Wie kann sie im Unterricht trainert werden?

Sziklai Lászlóné:

Idegenek előnyben? Az idegen szavak használatának változása

Székács Anna:

A japán hangutánzó, hangfestő szavak és a műfordítás

Osváth Gábor:

A koreai modernizáció és az angol nyelv

Donga György:

A valószínűség mértéke, mint kommunikációs tényező az üzleti érintkezésben

Szmodits Anikó:

A szakfordítási ismeretek integrált tanítása a Külkereskedelmi Főiskola Német nyelvi tanszékén

Ster Anna:

Készség vagy képesség - avagy a tolmácsolás oktathatóságáról

Sato Noriko:

A japán nyelvoktatás története és helyzete Magyarországon

Kovács Ilona Julianna:

Az írásbeliség szerepe az általános és a gazdasági szaknyelvi idegennyelv tanításában

Kolláth Katalin:

The Importance of Learner Training as a Tool to Help Develop Autonomous Learners

Zibolen Erzsébet:

Egy kumputer algebrai program a matematika oktatásában

 

 

Kezdőlap

Diplomadolgozatok

BGF Tudományos Évkönyv

EU Working Papers

Szakmai Füzetek

Oktatói publikációk

Oktatói honlapok

Hallgatói bibliográfiák az EU-ról

35 éves a Külkereskedelmi
Főiskola

Interkulturális tananyag

Tájkép.kkf.hu

Könyvtári honlap

Online katalógus

Súgó