Szövegdoboz: ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁR
Szövegdoboz: BGF KÜLKERESKEDElmi kar

Oktatói publikációk

Telefonszám: +36-1-467-7800

          / 341 m. Kölcsönző
          / 392 m. Tájékoztató
          / 397 m. Folyóirat-olvasóterem

Faxszám: +36-1-467-7960
E-mail:
konyvtar@kkfk.bgf.hu

Elérhetőségünk:

1165 Budapest, Diósy Lajos u. 22-24.

Oktatóink publikációinak egy része szintén elérhető teljes szöveggel, ezáltal mind elektronikusan, mind papíron hozzáférhetőek.

Balogh Katalin:

A kultúra közvetítésének lehetőségei a nyelvoktatásban / in: Új kihívások a nyelvoktatásban 2002

Bartha Éva:

Humor az üzleti tárgyaláson / in: Új kihívások a nyelvoktatásban 2002

Bradeánné Gacs Judit:

Zum kommunikativen Schreibunterricht in der Fremdsprache / kézirat

Bradeánné Gacs Judit:

Deutsch als Fremdsprache an ungarischen Hochschulen und Universitaten / SDU Bozze

Czakó Dezső:

Internet-, adatbázis- és könyvtárhasználat / kézirat

Falkná Bánó Klára:

Az interkulturális kommunikáció nyelvi és kulturális aspektusai / in: Új kihívások a nyelvoktatásban 2002

Fogaras István:

Adatok és adalékok a világ vezető bankjairól a XXI. század küszöbén / kézirat

Rose-Marie, Guignet:

Exposé sur la Suisse / kézirat

Győri Anna:

Feladatközpontú szaknyelvoktatás / in: Új kihívások a nyelvoktatásban 2002.

Horváth Gézáné Culmann Ildikó Friderika:

Üzleti előrejelzés sztochasztikus módszerekkel, különös tekintettel a Markov-lánc modell és a Bayes elemzés felhasználásával / doktori (Ph.D) értekezés tézisei

Hubai József:

Kína külgazdaság-földrajzi csúcson és stratégiája

Kolláth Katalin:

Hallgató vagy ügyfél? Új kihívások a magyar felsőoktatásban / in: Új kihívások a nyelvoktatásban 2002

Kovács Ilona Julianna:

A külgazdasági lexika egy lehetséges terminológiai osztályozása / in: Új kihívások a nyelvoktatásban 2002

Kovács Ilona Julianna;
Viczai Péter Tamás:

Bevezetés a nemzetközi gazdaságba orosz nyelven

Menus Borbála :

Kell-e tudniuk a némettanároknak angolul? / in: Új kihívások a nyelvoktatásban 2002

Menus Borbála :

Kulturbedingte Adaptationen von Anglizismen (Vergleich zweier Textkorpora aus der ungarischen und der deutschen Marketingkommunikation-Fachsprache) / kézirat

Menus Borbála:

SDU an der Wirtschaftshochschule Budapest Fakultat für Internationales Management / SDU Bozze

Osváth Gábor:

A koreai szakszókincs kialakulása és főbb sajátosságai / in: Új kihívások a nyelvoktatásban 2002

Trombitás Endre:

A kontrasztív országtanulmányok szerepe a közgazdászhallgatók szakmai képzésében / in: Új kihívások a nyelvoktatásban 2002

Wallendums Tünde:

Nyelvpolitika a budapesti szállodák elnevezéseinek tükrében / in: Új kihívások a nyelvoktatásban 2002

Kezdőlap

Diplomadolgozatok

BGF Tudományos Évkönyv

EU Working Papers

Szakmai Füzetek

Oktatói publikációk

Oktatói honlapok

Hallgatói bibliográfiák az EU-ról

35 éves a Külkereskedelmi
Főiskola

Interkulturális tananyag

Tájkép.kkf.hu

Könyvtári honlap

Online katalógus

Súgó