Szövegdoboz: ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁR
Szövegdoboz: BGF KÜLKERESKEDElmi kar

Szakirodalmi bibliográfiák
                     az európai integráció témakörében

Telefonszám: +36-1-467-7800

          / 341 m. Kölcsönző
          / 392 m. Tájékoztató
          / 397 m. Folyóirat-olvasóterem

Faxszám: +36-1-467-7960
E-mail:
konyvtar@kkfk.bgf.hu

Elérhetőségünk:

1165 Budapest, Diósy Lajos u. 22-24.

Az új szolgáltatásként elérhető annotált szakirodalmi bibliográfiák az Európai Unió és Magyarország között társadalmi-gazdasági kapcsolatok egy-egy részterületét dolgozzák fel az 1990-es évek közepétől napjainkig.

A bibliográfiák nappali tagozatos III. évfolyamos, Európai Üzleti Tanulmányok és EU-kapcsolatok szakirányos hallgatók munkái. Egyes témakörök, főként az újabb közösségi politikák feltárása csak néhány évre tekint vissza.

A bibliográfia-készítés kötelező házi dolgozati keretben történik, a kapott pontszám a kollokviumi vizsgába jelentős súllyal számít be. A dolgozatokat részletesen értékeljük, az értékelési szempontokat, illetve a konkrét kifogásokat minden hallgatóval közöljük, és a beadási határidőt követően általában két hétig javítási lehetőséget is biztosítunk.

Az elkészített műveken azonban utólag nem változtatunk, tehát a bibliográfiák távolról sem hibátlanok. Kiemelt követelmény az egységes elvek szerinti szerkesztés és fogalmazás, ennek ellenére a megoldások számos ponton jellegzetes eltéréseket mutatnak. Tekintettel arra, hogy az elfogadási szint magas, a bibliográfiák használata a jelzett minőségi ingadozások ellenére is feltétlenül ajánlott,  különösen TDK-, illetve szakdolgozatok készítéséhez.

1. Eredmények, illetve további teendők jogharmonizációnk terén

2009.

2008.

2007.

2006.

2005.

2004.

2. Rendőrségi és bűnügyi együttműködés

2009.

2008.

2007.

2006.

2005.

2004.

3. A Schengeni Egyezményből eredő jelenlegi és jövőbeni kötelezettségeink. Migráció és migrációs politika

2009.

2008.

2007.

2006.

2005.

2004.

4. A magyar agrárgazdaság az EU-csatlakozás és a CAP-reform tükrében

2009.

2008.

2007.

2006.

2005.

2004.

5. Közbeszerzések és önkormányzati politika

2009.

2008.

2007.

2006.

2005.

2004.

6. Mennyire felkészült a magyar társadalom az egységes Európához történő csatlakozásra? A csatlakozási folyamat, illetve a bővítés kommunikációja

2009.

2008.

2007.

2006.

2005.

2004.

7. Régiók Európája, regionális politika, magyar területfejlesztési koncepciók, a Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának eredményessége

2009.

2008.

2007.

2006.

2005.

2004.

8. Magyarország EU-csatlakozása: teljes körű előny-hátrány mérleg

2009.

2008.

2007.

2006.

2005.

2004.

9. EU-kereskedelempolitika: protekcionizmus vagy liberalizáció.
Miként változott a magyar külkereskedelem ágazati, illetve regionális szerkezete EU-csatlakozásunkat követően?

2009.

2008.

2007.

2006.

2005.

2004.

10. Turizmusunk és sportpolitikánk az EU-csatlakozás fényében: lehetőségek és feladatok

2009.

2008.

2007.

2006.

2005.

2004.

11. A Szociális Charta és Magyarország: a magyar szociálpolitika európai összehasonlításban

2009.

2008.

2007.

2006.

2005.

2004.

12. Munkaerőpiaci vonatkozások az EU keleti bővülése kapcsán

2009.

2008.

2007.

2006.

2005.

2004.

13. Az EMU és Magyarország: reális-e számunkra a maastrichti kritériumok rövid távú teljesítése? Az euró bevezetésének komplex megközelítése

2009.

2008.

2007.

2006.

2005.

2004.

14. Milyen kihívást jelent a magyar vállalkozások számára az EU-csatlakozásból adódó új üzleti környezet?

2009.

2008.

2007.

2006.

2005.

2004.

15. Infrastruktúra és szolgáltatási szektor, valamint az EU jelenlegi helyzete közlekedéspolitikai szempontból  

2009.

2008.

2007.

2006.

2005.

15_2004_1.
15_2004_2.

16. Az EU környezetvédelmi politikája, környezetgazdálkodás

2009.

2008.

2007.

2006.

2005.

2004.

17. Fogyasztóvédelem az EU tagállamaiban és a magyar realitás

2009.

2008.

2007.

2006.

2005.

2004.

18. A pénzügyi szektor és szolgáltatások a pénzügyi integráció folyamatában

2009.

2008.

2007.

2006.

2005.

2004.

19. Ipar- és energiapolitika, illetve K+F és minőségügy

2009.

2008.

2007.

2006.

2005.

2004.

20. Kül- és biztonságpolitikai együttműködés az EU-val

2009.

2008.

2007.

2006.

2005.

2004.

21. Kultúra, média és információs rendszerek, az EU audiovizuális politikája

2009.

2008.

2007.

2006.

2005.

2004.

22. Intézményi változások az EU-ban a csatlakozás hatására. Az Európai Unió Alkotmánya, a politikai unió kérdése, az EU jövője

2009.

2008.

2007.

2006.

2005.

2004.

23. Nemzeti kisebbségek, kisebbségpolitika

2009.

2008.

2007.

2006.

2005.

2004.

24. A FÁK-tagállamok (elsősorban Oroszország), illetve a (Nyugat-)Balkán és az EU közötti gazdasági-kereskedelmi kapcsolatok

2009.

2008.

2007.

2006.

2005.

2004.

25. Versenyjog és versenypolitika 

2009.

2008.

2007.

2006.

2005.

2004.

26. Az EU oktatáspolitikája és a magyar konvergenciafolyamat

2009.

2008.

2007.

2006.

2005.

2004.

27. Az Egységes Európai Piac /belső piac/ és Magyarország

27_2009_01

2008.

2007.

2006.

2005.

2004.

27_2009_02

 

 

 

 

 

27_2009_03

 

 

 

 

 

28. Az Európai Unió és pályázati rendszer bemutatása

2009.

2008.

2007.

2006.

2005.

2004.

29. Határmenti együttműködés és szomszédságpolitika

2009.

2008.

2007.

2006.

2005.

 

30. Állat- és növényvédelem az EU-ban és Magyarországon

2009.

2008.

2007.

2006.

2005.

 

31. Társadalom- és egészségbiztosítási modellek és rendszerek

2009.

2008.

2007.

2006.

2005.

2004.

32. Az Európai Unió költségvetése /2007–2013/ – költségvetési reform

2009.

2008.

2007.

2006.

2005.

 

33. Németország az európai integrációban

2009.

2008.

2007.

2006.

2005.

 

34. Az Egyesült Királyság az európai integrációban

2009.

2008.

2007.

2006.

2005.

 

35. Versenyképesség és szolidaritás (Az Európai Szociális Modell)

2009.

2008.

2007.

2006.

2005.

 

36. Olaszország az európai integrációban

2009.

2008.

2007.

2006.

2005.

 

37. Franciaország az európai integrációban

2009.

2008.

2007.

2006.

2005.

 

38. Fejlesztési politika

2009.

2008.

2007.

2006.

2005.

 

39. Az Európai Unió szerepe a globális pénzügyi válság elhárításában

2009.

2008.

2007.

2006.

2005.

 

40. Felkészülés az Európai Unió Tanácsának magyar elnökségére

2009.

2008.

2007.

2006.

2005.

 

41. Szolgáltatáskereskedelem

2009.

2008.

2007.

2006.

2005.

 

42. Az EU-külkapcsolati rendszere

 

2008.

2007.

2006.

2005.

 

42_2009.  Ausztrália

 

 

 

 

42_2009.  Brazília

 

 

 

 

42_2009. Dél-Afrika

 

 

 

 

42_2009.  Egyesült Királyság

 

 

 

 

42_2009. Japán

 

 

 

 

42_2009. Kanada 1

 

 

 

 

42_2009. Kanada 2

 

 

 

 

42_2009. Kína

 

 

 

 

42_2009. Mediterrán térség

 

 

 

 

42_2009. Oroszország

 

 

 

 

42_2009. Svájc

 

 

 

 

42_2009. Törökország

 

 

 

 

42_2009. Ukrajna

 

 

 

 

42_2009. USA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kezdőlap

Diplomadolgozatok

BGF Tudományos Évkönyv

EU Working Papers

Szakmai Füzetek

Oktatói publikációk

Oktatói honlapok

Hallgatói bibliográfiák az EU-ról

35 éves a Külkereskedelmi
Főiskola

Interkulturális tananyag

Tájkép.kkf.hu

Könyvtári honlap

Online katalógus

Súgó