Szövegdoboz: ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁR
Szövegdoboz: BGF KÜLKERESKEDElmi kar

EU Working Papers 2006

Telefonszám: +36-1-467-7800

          / 341 m. Kölcsönző
          / 392 m. Tájékoztató
          / 397 m. Folyóirat-olvasóterem

Faxszám: +36-1-467-7960
E-mail:
konyvtar@kkk.bgf.hu

Elérhetőségünk:

1165 Budapest, Diósy Lajos u. 22-24.

2006/1

2006/2 >>>

2006/3 >>>

2006/4 >>>

Balláné Nagy Katalin:

A hozzáadott érték típusú adóztatás sajátosságai az Európai Unió kiválasztott országaiban és ennek magyarországi vonatkozásai

Borgulya Ágnes:

Az európai egység kulturális sokszínűsége az értékrendek és a kultúraközi kommunikáció kutatása szemszögéből

Csesznák Anita:

A vállalati jellemzők közötti kapcsolatok vizsgálata az 
EU-csatlakozás idején a Versenyben a világgal kutatási programban   résztvevő vállalatok adatai alapján

Falkné Bánó Klára:

Interkulturális útmutató nemzetközi cégek és projektek vezetői és tagjai számára

Korom Erik:

A magyar kis- és középvállalkozások az Európai Unióban

Szatmári Ferenc:

Az Európai Unió pénzinformatikai rendszerei és a magyar     csatlakozás

Tóth Zsuzsanna:

Az újonnan csatlakozott országok összehasonlító elemzése,     különös tekintettel az államháztartási hiány alakulására

Kezdőlap

Diplomadolgozatok

BGF Tudományos Évkönyv

EU Working Papers

Szakmai Füzetek

Oktatói publikációk

Oktatói honlapok

Hallgatói bibliográfiák az EU-ról

35 éves a Külkereskedelmi
Főiskola

Interkulturális tananyag

Tájkép.kkf.hu

Könyvtári honlap

Online katalógus

Súgó