Szövegdoboz: ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁR
Szövegdoboz: BGF KÜLKERESKEDElmi kar

Diplomadolgozatok

Telefonszám: +36-1-467-7800

          / 341 m. Kölcsönző
          / 392 m. Tájékoztató
          / 397 m. Folyóirat-olvasóterem

Faxszám: +36-1-467-7960
E-mail:
konyvtar@kkk.bgf.hu

Elérhetőségünk:

1165 Budapest, Diósy Lajos u. 22-24.

2011. júniusi államvizsga

Kezdőlap

Diplomadolgozatok

BGF Tudományos Évkönyv

EU Working Papers

Szakmai Füzetek

Oktatói publikációk

Oktatói honlapok

Hallgatói bibliográfiák az EU-ról

35 éves a Külkereskedelmi
Főiskola

Interkulturális tananyag

Tájkép.kkf.hu

Könyvtári honlap

Online katalógus

Súgó

Bajnok Zsófia:

A Pesti Lámpás felvillanyozása avagy Hogyan maradjunk talpon a válság hatására megváltozott környezetben?

Bakos Lilla:

Milyennek láthatom magamat a médiatengerben?

Bálint Petra Dóra:

Globális civil társadalom?

Bandur Viktória Éva:

Környezettudatosság vizsgálata a hazai kisvállalkozások körében

Barabás Mária
Alexandra:

A kultúrák harca vagy együttműködése.  A multikulturalizmus vége?

Bedy Hanga:

A demográfiai változások gazdasági hatásai az Európai Unióban

Beider Csaba:

A gyógyszerek szabad mozgása az Európai Unióban

Benő Nikolett
Szandra:

A Pető Intézet érdekgazda kapcsolatának bemutatása a felnőtt rehabilitáció ismertségén keresztül

Blazsetics Adél:

Visegrádi országok gazdasága, különös tekintettel a működő tőke importra

Blázsovics Alexandra:

A kínai tőkeexport fejlődése, különös tekintettel Fekete-Afrikára és Magyarországra

Bodolay Botond:

A viselkedéskultúra Németországban a rendszerváltás előtti időktől napjainkig

Bodorkós Tamara
Beáta:

Kommunikációs jogok az Európai Unióban és Magyarországon

Brezanóczy István:

A Trianoni Békeszerződés - a Trianoni államok széthullása

Budai Marianna:

Putyin és Medvegyev jelentősége az új évezred Oroszországában - Oroszország biztonságpolitikájának kontúrjai

Czédula Eszter:

A kereskedelmi és közszolgálati média összehasonlító elemzése

Czipár Zsuzsa:

A német - magyar gazdasági kapcsolatok elemzése a német - magyar ipari és kereskedelmi kamara konjunktúra jelentésein keresztül

Csapucha Mihály:

A maastrichti konvergencia-kritériumok kritikus elemzése a magyar államháztartási egyensúly és stabilitás, versenyképesség és növekedés tükrében, illetve a 2011-2014-es magyar strukturális reformprogram

Csiszár Mátron:

Az emberi erőforrás menedzsment a kis- és középvállalkozásokban

Csontos Boglárka Zsófia:

In-store marketing

Dajka Levente:

A nemzetszocializmus kialakulása és térnyerése Németországban, valamint hatásai Magyarországra

Dancs Balázs:

Helyi társadalompolitikai változások 1990 előtt és után a Gyulai Húskombinát példáján

Debreczeni Dóra:

Az etikett és protokoll sajátosságai az egyes országokban, különös tekintettel az Európai Unió tagállamaira

Diligens Dóra:

Gyermekek jóléti helyzete a globalizáció korában

Dósa Erzsébet:

Vállalatok társadalmi felelősségvállalása

Döbrei István:

Szibéria Oroszországa és az Európai Unió

Egresi Nóra:

Foltos - javaslat egy új Túró Rudi márka megalkotására és elindítására a magyar piacon

Fazekas Bernadett:

Fogászati marketing

Fedor Mariann:

Miért nem értjük egymást?

Fekeová Mária:

A magyar szomszédságpolitika fejlődésének néhány kérdése az elmúlt két évtizedben, különös tekintettel a szlovák-magyar viszonyra

Gálfi Andrea:

Románia európai uniós csatlakozásának hatása az ország versenyképességére

Gödöny Anna:

Nemi szerepek a szervezetekben

Göndör Judit:

Izrael gazdasági függése az Egyesült Államoktól a két ország 1948 óta formálódó gazdasági és politikai kapcsolatainak viszonylatában

Gyulavári Anett:

Egy hátrányos helyzetű kistérség megvalósult fejlesztései és lehetőségei

Hajdók Erika:

Marketingkommunikációs eszközök használatának vizsgálata a hazai faipari vállalkozások körében

Hajdú István:

A "csőkorszak" vége? - avagy A cseppfolyósított földgáz lehetősége az Európai Unió, közép-kelet európai térségében

Halász Tamás Axel:

Okos? Telefon? Marketing?

Horváth Eszter:

A kibővült Európai Unió részvétele a globális béke megteremtésében uniós szerepvállalás Afrikában

Hosszu Adrienn:

Az interkulturális dialógusok évének médiaprezentációja

Huba Zsófia:

Az Európai Unió közös kereskedelempolitikájának és fejlesztési politikájának a Lisszaboni Szerződés által megerősített összehangolása és gyakorlati megvalósulása az ACP-országokban

Jackel Barbara:

Magyar-Horvát kapcsolatok 1990-től, különös tekintettel Horvátország euroatlanti csatlakozásának folyamatára

Jáni Annamária:

Az iraki háború előzményei és az intervenció hatása a nemzetközi politikára

Kasler Éva:

A multikulturalizmus Magyarországon a XXI. század első évtizedeiben: különös tekintettel az oktatási vonatkozásokra

Kazinczi Nóra:

Szlovénia gazdasága, különös tekintettel az euró bevezetésére

Kemecsei Bernadett Piroska:

A médiakoholmányok és következményeik

Kisari Ágnes:

A Belsped Team Logistic Zrt. tevékenységének elemző vizsgálata

Kispál Katalin:

A külpolitikai döntéshozatal sajátosságai - Anglia csatlakozása a 2003-as iraki háborúhoz

Kiss Gabriella:

Gyártáskiszervezés alacsony költségű országba, mint stratégiai koncepció a versenyelőny megtartása érdekében egy autóipari beszállító szemszögéből

Kolláth Lilla:

A pubertás és egyetemista korúak értékorientációja az internet kontextusában

Koppán Miklós:

Mecklenburg-Elő-Pomeránia régió gazdasági-társadalmi elemzése - Kiemelten fókuszálva a régió versenyképességére, és az EU regionális politikájának a régióra gyakorolt hatása

Koreny Georgina:

A gazdasági és pénzügyi válság a GIPS országokban

Kovács Ágnes:

A sztálini diktatúra 1945-1953 között és utóélete Észak-Koreában, Kubában

Kovács Andrea:

CyberPálinka avagy A pálinka internetes megjelenése és a DKP Pálinkaház Kft fészek stratégiája

Kovács Anikó:

A japánok magyarságképe és annak külgazdasági hozadékai

Kovács Eszter:

A 2008-2009-es világméretű válság hatásai Svédországra

Kövér Viktória Emese:

Az ENSZ alapokmányának létrejötte és módosulásai

Krakóczky Gergely:

A Hevesstruct Kft. piacbevezetési stratégiája

Kristóf Ibolya:

Üzleti egység kiválás (carve out) folyamatának bemutatása - különös tekintettel az emberi erőforrás szerepére

Kunkli Erika:

Lássunk tisztán! avagy Fogyasztói magatartás a hazai kontaktlencse piacon

Laczkó Annamária:

Válságra szabott divat - A 2008-as nemzetközi pénzügyi válság hatásainak elemzése a Roland Divatház Zrt. és a Hugo Boss A.G. üzleti kapcsolatán keresztül

Ladányi Henrietta:

Vízben jók vagyunk!

Lombárszky Éva:

A Malév szolgáltatások fogyasztói elégedettséggel való kapcsolata a szolgáltatások vizsgálata alapján

Merczel Rita Diána:

Magyarországi muszlimok - iszlám identitás hazánk nyugatias világában

Miljánovits Enikő:

Viselkedéstechnikai elemek változatai különféle kultúrákban és országcsoportoknál, különös tekintettel az olasz, német és a magyar kultúrára

Mirák Liza:

A Visegrádi országok és az Európai Unió kohéziós politikája (tapasztalatok, együttműködési lehetőségek)

Molnár Karolina:

Magyar-orosz kapcsolatok alakulása 1989-től napjainkig

Molnár Veronika:

Az Európai Unió Keleti Partnerségi Programja, lehetőségek és kihívások

Moravecz Klára:

Adóverseny a világgazdaságban - az adóparadicsomok fenntarthatósága és működtetése

Mosina Ildikó:

Kína fejlődési modellje

Müller Fruzsina:

Térségfejlesztési lehetőségek a Sátoraljaújhelyi kistérségben

Nádas Nikolett:

A Visegrádi Csoport (V4) szerepének néhány kérdése a tagállamok EU csatlakozását követően, különös tekintettel a közös érdekképviseletre

Nagy Milada:

A Palesztin - Izraeli konfliktus néhány kérdése az új világrendben

Nyári Judit:

Az eUCP - van-e jövője az okmányos meghitelezésnek?

Ördög Katalin Ilona:

Mikrovállalkozások magasabb színvonalú szolgáltatás nyújtásának elérése

Pajkos Bence:

A társadalmi előrehaladás mérésének új dimenziói a gazdasági növekedés tükrében

Pápa Alexandra:

Japán világgazdasági és külpolitikai szerepvállalásának néhány kérdése az új, formálódó világrendben

Pápa Alexandra:

Japán társadalmi és gazdasági átalakulása az elmúlt két évtizedben és hatása a japánok gondolkodására

Papanitz Anett:

Projek(t)ció

Parti Adrienn:

A globalizáció kulturális vetülete: A multikulturalizmus jelenléte - az iszlám világ hatása néhány európai befogadó országra

Petővári László:

Magyar - lengyel nemzetközi kapcsolatok a huszadik században

Potoczki Annamária:

A változó piaci környezet és a közös borpiaci reform eddigi hatásai az európai bortermelésre

Prószéky Dorottya:

Múlt és jövő lépései avagy Életciklus-modellek elemzése a Morphologic Kft példáján bemutatva

Rácz Bettina:

A japán hatás a Hoya Lens Hungary Zrt. szervezeti kultúrájára

Rácz Erika:

A pelenka, mint kereskedelmi termék vásárlási szokásinak vizsgálata

Sas Laura:

Európai Uniós támogatások a magyar mezőgazdaságban

Sasvári Csilla:

Vállalkozást támogató honlap, avagy Piacra lépés online marketing segítségével

Schváb Henriett:

Kockázatkezelés a külkereskedelemben: finanszírozási- és partnerkockázatok

Sebők Nikoletta:

Komp-ország, - avagy Magyarország útkeresése Horthy Miklós tükrében

Serfőző Anita:

A portugál beteg - félperifériáról a perifériára(?)

Siklós Tamás:

Koronaőrző eu(ró)-szkeptikusok a folkhem emlékétől kísérve? - Svédország Gazdasági és Monetáris Uniótól való távolmaradásának háttere

Süli Judit:

Együttműködési lehetőségek az Európai Unióban: Lettország és a magyar-lett kapcsolatok elemzése

Szabó Anita:

Mars kontra Vénusz: A társadalmi nemek és nemi sztereotípiák a médiában

Szabó Zsolt Márk:

A méltányos kereskedelem Magyarországon

Szekeres Anna:

Nők és férfiak közötti esélyegyenlőség a munkaerőpiacon

Szeőke András:

A jó borútnak is kell a cégér

Tamás Ildikó:

Online marketingkommunikációs stratégia egy szabadidőközpont számára

Tomori Cintia:

The marketing position of Capital Circus in Hungary in 2011.

Tóth Anna:

A kommunikáció szerepe a könyvpiac problémáinak megoldásában

Tóth Ilona:

A termékélmény hatása a mobileszköz vásárlási- és felhasználói preferenciákra

Tóth Janka:

A Sundance Deli Kft. marketingstratégiája

Tóth János:

Hogyan működhet sikeresen egy magyarországi golfklub a XXI. század hajnalán?

Várszegi Zsófia Katalin:

Régión belüli hatékony együttműködés vizsgálata kialakult partnerségben

Víz István:

Válság és valóság avagy A PIGS országok az euróövezet perifériáján

Vörös Gabriella:

Védjegypolitika és fogyasztói etnocentrizmus a magyar élelmiszeriparban

Wachtler Edit:

A sportdiplomácia helye és szerepe az új világrendben, különös tekintettel a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elmúlt negyed századi történetére

Wagner Emil:

Hírnévkockázatok - A hírnevet fenyegető kockázatok feltárása és értékelése