Szövegdoboz: ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁR
Szövegdoboz: BGF KÜLKERESKEDElmi kar

Diplomadolgozatok

Telefonszám: +36-1-467-7800

          / 341 m. Kölcsönző
          / 392 m. Tájékoztató
          / 397 m. Folyóirat-olvasóterem

Faxszám: +36-1-467-7960
E-mail:
konyvtar@kkk.bgf.hu

Elérhetőségünk:

1165 Budapest, Diósy Lajos u. 22-24.

2010. júniusi államvizsga

Báhidszki Réka:

A malajziai borpiac elemzése, különös tekintettel a magyar borok export lehetőségeire

Balázs Ildikó:

Egy speciális piac vevőorientált marketing és kommunikációs tevékenysége, különös tekintettel az online eszközökre

Balázsi-Izsóf Rita:

Az impulzusvásárlás avagy A fogyasztói magatartás érzelmi mozgatója

Bányai Milán Dániel:

Izrael - egy kis ország gazdasági modellje, világgazdaságban betöltött szerepe és európai uniós kapcsolatai

Baranyi Szabolcs:

HACCP rendszer bevezetése az Alföld Pro-Coop Zrt. frissáru raktárában

Barkócziné Magyar Veronika:

Hagyományos és új módszerek a 2008. évben átszervezésre került ITD Hungary Zrt. tőkebefektetési és üzletfejlesztési tevékenységében

Béky Linda:

A demokrácia-kritérium vizsgálata Törökország uniós csatlakozásának folyamatában

Berecz Klára:

Férfiak kozmetikum használati szokásai, különös tekintettel az arcápoló készítmények piacára

Bólyai Katalin:

A magyar és az amerikai kultúra összehasonlítása

Bolyki Andrea:

Az ideális nőkép változása a sajtóban 1980-tól napjainkig

Borbás Veronika:

A gyorséttermek imázsvizsgálata

Budai Ádám:

A hazai kis- és középvállalkozások gazdasági versenyképességét növelő európai uniós támogatások

Cseh-Németh Zita:

Ügyfélelégedettség bemutatása a Citroën M5 Center példáján keresztül

Denoyelle Pauline:

L'économie de la Guyane Française

Dollenstein Nóra Virág:

Toborzás és kiválasztás a Manpower Munkaerő-Szervezési Kft.-nél

Erdei Szilvia:

A gyermekeknek szóló televíziós reklámok hatása a szülők vásárlási szokásaira

Farkas Viktória:

A pénzügyi válság hatása Magyarországra, különös tekintettel a rendszerváltás óta folytatott magyar-német külkereskedelem alakulására

Fekécs Katalin:

Multik a társadalomért?!

Fekete Orsolya:

A Széchenyi Fürdő marketingstratégiája

Fórizs Judit:

Az elektronikai hulladékok kezelésének logisztikája

Fridrik Máté:

Az orosz-magyar kereskedelmi kapcsolatok alakulása és az orosz gyógyszerpiacon való magyar részesedés elemzése

Futár Rajmund:

A szennyezési jogok piacának bemutatása az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió szabályozási rendszereinek segítségével

Gáborjáni Szabó Melinda:

Britan's "broken society" - Kritikus tömegbázis

Galló Rita:

Olasz befektetések Magyarországon, a befektetéseket ösztönző és vállalatokat támogató intézmények szerepe

Ganczer Tamás:

A kkv szektor jellemzői és finanszírozási lehetőségei a gazdasági válságban, összehasonlítva az ezredforduló kezdetén tapasztalható expanzióval

German Karolina:

Marketing kommunikáció a személygépkocsi piacán, az Opel Di-Fer gyakorlata alapján

Gombás Otília Borbála:

Automatizált fuvardíj-benchmarking

Gulyás Attila:

Emberi erőforrás menedzsment a Magyarországon működő multinacionális vállalatoknál

Gyenes Zsófia:

A balti államok gazdasági fejlődése a rendszerváltástól napjainkig

Hegyi Márton:

Marketingkommunikáció a hadseregben

Ivanov Eszter:

Makrorégiós stratégiák az Európai Unióban

Jádi Ágnes:

A magánnyugdíjpénztárak válságkommunikációja

Jeroskovics Angelika:

Holland-magyar gazdasági kapcsolatok, különös tekintettel a tőkeáramlásokra

Juhász Bianka:

A propaganda virágkora és hanyatlása

Jusztus Anita:

Horvátország az Európai Unió kapujában

Kassai Márta:

Erőszak a képernyőn - a televízióban látott agresszió hatása gyerekekre

Katona Erzsébet:

Hírnév menedzsment a gyakorlatban - Budapest metropolisz hírnévfejlesztési lehetőségei a gyakorlatban

Kézi Anikó:

Tevékenység alapú költségszámítás egy IT osztály költségeinek a gyakorlatában

Kis Dorottya:

Vezetési tanácsadás kisvállalkozásoknak

Kiss Annamária:

Fenntartható fejlődés - kiút a válságból? Egy autóipari vállalat versenyképességét javíthatja-e a fenntartható stratégia alkalmazása és megoldás lehet-e ez a gazdasági válságból való kilábalásra?

Kiss Géza:

Oroszország energiapolitikájának hatása a környező országokra

Kondás Renáta:

Összehoznak, vagy megosztanak a közösségi oldalak? - Az online kapcsolatépítés előnyei és hátrányai

Kondor Tünde:

Selling South Korea ; Portré: Eleni Tsakopoulos Kounalakis, az Egyesült Államok budapesti nagykövete (társadalomtudományi és gazdasági szakszöveg fordítása)

Korom Borbála:

Marketingszemlélet a kultúraközvetítésben: a Művészetek Palotája tükrében

Krátki Edina:

Vállalatfinanszírozás: a faktoring

Krima Noémi Judit:

Magyarország és Oroszország gazdasági kapcsolatai, különös tekintettel a kereskedelem és a befektetések alakulására

Kutai Orsolya:

Vezetői típusok, vezetési gyakorlat

Lénárt Anikó:

Nyílt szabványok a közigazgatásban

Lipcsei Krisztina:

Az Európai Unió bevándorláspolitikájának alakulása

Lisinszki Zsuzsa:

A televízió hatása a kisiskolás gyermekek (6-8) év személyiségfejlődésére

Meló Ádám:

A magyar film expresszionista törekvései

Metzger Anikó:

A Coca-Cola HBC Magyarország Kft. és a PepsiCo FÁÜ Zrt. hírnévmenedzsmentje

Molnár Zita:

Myeko marketingkommunikációs tevékenységének bemutatása, fogyasztói kontra viszonteladói piac specifikumainak tükrében

Nagy Klára:

Az Európai Unió egységes piacának működése és élelmiszerkereskedelmének szabályozása

Németh Ágnes:

A megújuló energiaforrások kiaknázásának ösztönzése az Európai Unióban és Németországban

Ordasi Katalin:

A homoszexuálisok jogai és annak kommunikációja

Orodán Enikő:

A környezeti ügyek hatása a stratégiai döntésekre - Eurest Étteremüzemeltető Kft.

Palenik Eszter:

Az Európai Unió kohéziós politikája, és annak megvalósulása Magyarország vonatkozásában

Papp Dóra:

A televízió és a gyermekek - Erőszakos médiatartalmak vagy társadalmi pánik?

Papp Vera:

Hulladékgazdálkodás EU-s támogatással a Tisza-tó környezetében, a működés kezdeti tapasztalatai

Petricskó Mariann Zsuzsanna:

A bolognai folyamat és magyarországi bevezetésének tapasztalatai

Pikács Orsolya:

Ciprus csatlakozása a Gazdasági és Monetáris Unióhoz

Pintér Gabriella:

Magyarország és az Európai Unió médiaszabályozása

Preszter Sándor:

Effects of services of Enterprise Europe Network on the business life of Hungarian SMES

Rácz Tamás Levente:

Magyar mikro- és kisvállalkozások válságkezelési módjai vissza nem térítendő állami támogatások igénybevételével, különös tekintettel az Észak-Alföldi Régióra

Radnóti Janka:

Dánia gazdaság- és Európa-politikája

Rajtik Tímea:

A mai magyar deviáns ifjúsági csoportok bemutatása négy magyar film segítségével

Reichardt Péter:

Magyarország és a tőke, a magyar tőke jelentősége külföldön, különös tekintettel az energiaiparra

Richter Gábor:

Erneuerbare Energien für zu Hause

Robotos Zoltán:

Latin-amerikai regionális integrációk

Roszkos Loránd:

Az opera, mint speciális kommunikáció

Sági Mónika:

Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program pályázatkezelési eljárásának bemutatása egy konkrét intézkedésen keresztül

Sas Gabriella:

A zene, mint kommunikációs elem a filmművészetben és a médiában

Schunk Mónika:

A nyugat és az iszlám találkozása

Solymos Gábor:

Az Adwords világa

Somodi András:

A Nyugat-Balkán országok gazdasági fejlődése az elmúlt öt évben, különös tekintettel a gazdasági válságra

Sváb Katalin:

A gazdasági válság terminológiája egy iparági és egy pénzügyi példán keresztül

Szalai Eszter:

A Magyar Telekom lakossági IT szolgáltatásának bevezetése

Szegedi Andrea:

Obesity, social responsibility and economic value ; Vége a magyar Hollywoodnak, az adóbürokrácia kivégezheti a filmipart (fordítás)

Sziget Ágnes Andrea:

A hírnevet fenyegető kockázatok elemzése és értékelése

Szilvásiné Kenderessy Andrea:

A 2008. őszén kezdődött válság hatása a közgazdaságtanra és egy nemzetközi vállalatra

Takács Andrea:

Position paper of the European women's lobby ; Nők az Európai Parlamentben (fordítás)

Taskovics Judit:

Katarzis, az örök energiaforrás

Tóth Angéla:

Ezt a kört én állom - sportszponzorálás Magyarországon a MotoGP példáján keresztül

Tóth Enikő:

Törökország és az EU kapcsolata, különös tekintettel a magyar-török gazdasági kapcsolatokra

Tóth Zoltán:

II. világháborús filmek a propaganda tükrében

Török Csilla:

Identitástudat és egyenruha - az Amerikai Egyesült Államok, Franciaország és Magyarország mai katonai egyenruháinak interkulturális összehasonlítása

Turóczi Anita:

A nők és férfiak közötti bérrés strukturális- és diszkriminatív okainak feltárása, különös tekintettel az egészségügyi ellátórendszer emberi erőforrás aspektusaira

Türk Attila:

Az NBA gazdasági működésének bemutatása

Ujvári Máté:

Hogyan hatott a gazdasági válság a hazai televíziókra?

Vasas Enikő:

Az Öresund Régió jelentősége - Magyarország gazdasági kapcsolatai a skandináv országokkal

Vódli Dávid:

Bizalom az e-kereskedelemben

Vörös Péter:

Az Európai Unió és a Nyugat-Balkán kapcsolatai, a bővítés perspektívái napjainkban napjainkban

Vrestyák Adrienn:

A dohányzás elleni kommunikáció

Zantleitner Ágnes:

Az Európai Központi Bank monetáris politikájának elemzése 1999 és 2008 között

Zsiray Borbála:

A gyermektámogatási rendszer Magyarországon - érdekek és dilemmák kereszttüzében

 

 

Kezdőlap

Diplomadolgozatok

BGF Tudományos Évkönyv

EU Working Papers

Szakmai Füzetek

Oktatói publikációk

Oktatói honlapok

Hallgatói bibliográfiák az EU-ról

35 éves a Külkereskedelmi
Főiskola

Interkulturális tananyag

Tájkép.kkf.hu

Könyvtári honlap

Online katalógus

Súgó