Szövegdoboz: ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁR
Szövegdoboz: BGF KÜLKERESKEDElmi kar

Diplomadolgozatok

Telefonszám: +36-1-467-7800

          / 341 m. Kölcsönző
          / 392 m. Tájékoztató
          / 397 m. Folyóirat-olvasóterem

Faxszám: +36-1-467-7960
E-mail:
konyvtar@kkk.bgf.hu

Elérhetőségünk:

1165 Budapest, Diósy Lajos u. 22-24.

2012. júniusi államvizsga

Kezdőlap

Diplomadolgozatok

BGF Tudományos Évkönyv

EU Working Papers

Szakmai Füzetek

Oktatói publikációk

Oktatói honlapok

Hallgatói bibliográfiák az EU-ról

35 éves a Külkereskedelmi
Főiskola

Interkulturális tananyag

Tájkép.kkf.hu

Könyvtári honlap

Online katalógus

Súgó

Babicz László:

Vállalati kockázatkezelés a határidős fedezeti ügyletek tükrében

Bagó Melinda:

A magánbefektetők hosszú távú befektetései az Egyesült Államok részvénypiacán

Batta Fruzsina:

A pálinkafőzdék világa - az alkohol stratégiája

Benkő Ágota:

Válságok természete, és kialakulásuk esélye

Bódi Alexandra Judit:

A gépjárművezetői problémák elemzése a közúti tartányos fuvarozásban

Bognár György:

A közelmúlt pénzügyi és gazdasági világválság hatása Magyarországon (2008-2009)

Bokor Zsófia:

A családon belüli erőszak megszüntetésének érdekében végzett CSR tevékenység

Bősze Boglárka:

A 2012-es évértékelő beszédek közszolgálati és kereskedelmi híradókban való feldolgozása

Bubics Ádám:

Kulturális rendezvény mint PR eszköz a for-profit és nonprofit szektorban

Butkai Borbála:

Szövetség vagy versengés? Az Egyesült Államok és Kína bilaterális kapcsolata az ezredforduló után

Csabai Eszter:

Hírnévépítés és kockázatkezelés a közösségi médián keresztül

Cserháti Viktória:

Az európai egység múltja, jelene és jövője, valamint ennek kulturális és vallási aspektusai

Csonka Csilla:

A külföldi működőtőke szerepe és súlya a magyar gazdaságban

Csorba Márton:

A termékelhelyezés, mint marketingeszköz formai megjelenítésének és szakmai támogatásának fejlődése a magyar mozifilmekben 2002 és 2012 között

Czakó Sebestyén:

A földrajzi és társadalmi korlátok eltűnése az internetes kapcsolatokban, az internetes kommunikáció átalakulása, hatása

Czomba Barbara:

Katasztrófák esetén alkalmazott segítségnyújtás nemzetközi rendszere az ENSZ és az Európai Unió Polgári Védelmi Mechanizmus vonatkozásában

Czvetkó Nikolett:

A 20. században kialakult totalitárius rendszerek újraéledése valós veszélyt jelent-e napjainkra?

Darai Tamara:

Spanyolország Európai Uniós és Latin-Amerika politikája

Dinnyés Krisztina:

Rethinking paid, earned and owned - New rules for driving marketing performance ; Vetített valóság (fordítás)

Dora Melinda Petra:

A külügyi igazgatás és a külpolitikai döntéshozatal mechanizmusa Brazíliában

Erdei Zsuzsa:

Hitelkártyák népszerűsítésére irányuló marketing tevékenységek elemzése a hazai bankok piacán

Erdősi Bálint:

A tabletek megjelenésének hatása a marketingkommunikáció eszközkészletére

Fábiánné Szilágyi Nikoletta:

Hidegen hengerelt acéltermékek csomagolása

Fehérvári Orsolya:

Cyberpolitika a 2010-es országgyűlési választások rivális pártjainak online marketingstratégiája Magyarországon

Fodor Gergely:

A vírusmarketing térhódítása

Fogarasi-Sós Carmen:

Ausztriai életminőség

Gáspár Balázs:

Marketing kommunikációs stratégiák és eszközök hatékony alkalmazásának bemutatása Magyarországon, egy konkrét márkán keresztül

Gere Diána:

Az Európai Unió energiapolitikája az importfüggőség kockázatainak tükrében, különös tekintettel a földgáz-diverzifikációs törekvésekre

Hackel Sylvia Julie:

Le rôle de la France dans l'Union Européenne

Hegyesi Ferenc:

Az iráni döntéshozatali folyamatok

Herdon Erika:

Európai Uniós források hatékony felhasználása az agrár-szektorban

Homoki Imre:

A 21. század első globális gazdasági válsága

Horváth Gábor:

Prezentációk technikai háttere avagy Hogyan készítsünk hatásos prezentációkat

Horváth Márk:

Gyermek az időben - A húszéves magyar demokrácia problémái a társadalmi szimbólumok tükrében

Horváth Rita:

Egy új vállalkozás beindítása a vendéglátó ipari piacon belül

Huri Katalin Ágnes:

A kiállítás, mint marketingkommunikációs eszköz szerepe a Magyar Könyvkiadók marketingeszköztárában a XVIII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál bemutatásán keresztül

Juhász Eszter:

Márkakövetés a Facebook-on

Kasnyik Judit:

A tengeri fuvarozás nemzetközi szabályozása

Kelemen Anna Nóra:

A hagyományos és tájjellegű élelmiszerekhez kapcsolódó fogyasztói magatartás

Keszei Boglárka:

Fenntarthatósági stratégiák környezeti elemei egy nemzetközi vállalat példáján

Kiss Eszter:

Magyar export Oroszországba - Fókuszban: milyen hatása volt Magyarország EU csatlakozásának a két ország kereskedelmi kapcsolatára

Kiss Kálmán Ferenc:

A szervezeti működés elemzése marketing szempontból az Erste Banknál

Kláben Tamás:

A pálinkagyártók marketingkommunikációs stratégiái

Koczó Krisztina:

Kultúrában utazunk - Szponzoráció a képzőművészetben

Korchmáros Sára:

Az Európai Unió támogatási rendszere, a kohéziós politika hatékonysága két magyar példán keresztül bemutatva

Kovács Krisztina:

Hajléktalanok a magyar médiában

Maksa Edina:

A 2008-as válság hatása az USA gazdaságára

Mály Balázs:

A Gróf Buttler Borászat új "GB" termékcsaládjának piaci bevezetése

Markó Anna:

Személyi jövedelemadózás Magyarországon az egykulcsos személyi jövedelemadó vizsgálatának tükrében

Máth-Bálint Barbara:

A stressz jelensége a kulturális háttér tükrében

Mészáros Károly:

European carmakers - too many cars, too few buyers , Szorítópróba - átvert görög mentőcsomag (fordítás)

Mihalik Andrea:

Hazai és nemzetközi hallgatói mobilitási programok: az Erasmus program sikerei

Milei Dániel:

Az e-commerce, mint a kiskereskedelem jövője

Molnár Erika:

Az Európai Unió Keleti Partnerség programja, különös tekintettel az Európai Unió és Ukrajna közötti kétoldalú együttműködésre

Nagy Gabriella:

Az üzleti felhőszolgáltatások bevezetése Magyarországon

Nemesrévi Ágnes:

Mediterrán országok regionalizmusa és az euro-mediterrán partnerség

Nyári Tünde:

Comparison the marketing activity of the tertiary education in Germany and in Hungary

Orosz István:

Oroszország jelenlegi és jövőbeni versenyképességének elemzése

Pados Marietta:

A társadalmi célú reklámok pszichológiai hatása a fogyasztókra

Pál Eszter Katalin:

Európai Unió - Oroszország stratégiai partnerség

Pesel Márton:

The effect of the eurozone's crisis on the hungarian credit market

Péter Linda:

Az euró bevezetésének előzményei és hatásai Észtországban

Pintér Márk:

A Közép-Magyarországi Régió KKV-inak marketingstratégiái

Porkoláb Anna:

Ausztria gazdasági és társadalmi fejlődése a világméretű pénzügyi-gazdasági válság előtt és alatt

Pozsonyi Szilvia:

The research methods of credit bureaus in Europe in the light of two relevant case studies

Rákosi Beáta:

Közvetlen értékesítés a kozmetikai iparban, különös tekintettel az Avonra

Rostoványi András:

A tabuk, az internet és a social media

Séllei Frigyes:

A nyomtatott sajtó visszaszorulása az internetes sajtóval szemben

Somogyi Róbert:

Páko Kft. a Hangfoglalás kiállításon, mint a cég kiemelt fontosságú marketingkommunikációs eszköze

Sőregi Lilla:

Az online kereskedelem helyzete Magyarországon

Szabó Anna:

A pénzmosás

Szabó Péter:

A magyarországi lakossági megtakarítások megoszlása különös tekintettel a betétekre és ezek összehasonlítása a két csehszlovák utódállammal és Lengyelországgal

Szabó Roland Andor:

A karrier és munka során felmerülő feladatok összeegyeztethetők-e a család feladataival?

Szabó Szilvia:

A CEFTA múltja és jelene (a Visegrádi Négyek együttműködése tükrében)

Szabó Zsuzsanna:

Suinsa Magyarország Kft. (gyártó) ellátási rendszerének vizsgálata

Szállási Johanna:

Reklámozási különbségek Spanyolország és Magyarország között

Szép Katalin:

Az ASESAN országok kereskedelmi kapcsolatai Kínával, különös tekintettel az ASEAN-Kína szabadkereskedelmi megállapodásra

Szepesi Lídia:

A Magyarországi Volksbank Zrt. pénzügyi helyzetének elemzése ; Royal Bank of Scotland - Annual Report, 2010 (fordítás)

Szili Ágnes:

Az uniós pályázatok kommunikációja

Takáts Júlia:

Az Európai Unió és a szubszaharai afrikai térség kapcsolata

Talpas Katalin:

Az Európai Unió intézményrendszere, döntéshozatali mechanizmusa és lobbitevékenysége

Tóth Nóra:

A Soproni borvidék kultúrája és fejlesztése

Totth Ádám:

A kreatív reklám kiteljesedését befolyásoló tényezők pszichológiai és gazdasági megközelítése

Túri Attila:

A vasút-közút kombinált fuvarozás helyzete és arra hatással bíró tényezők az Európai Unión belül

Urbán Luca:

A kóser konyha szabályai a mai élelmiszer-biztonsági előírások viszonylatában

Varga Kíra:

A futball, mint biztonságpolitikai tényező

Varga Marcell:

Kontrasztok a vezetésben a kulturális intelligencia nézőpontjából

Varga Veronika:

Spanyolország bevándorlási politikája a közösségi migrációs politika tükrében

Várkoly Dóra:

A 2012-es felsőoktatási törvényváltozás befolyásoló hatásainak kutatása

Vereckei Éva:

Sikersztori vagy szélmalomharc a magyar CSR?

Vértesi Katalin:

Miért vár olyan türelmesen Törökország?

Vincze Éva Angéla:

Internet üzleti alkalmazása - közösségi vásárlás és kuponmarketing Magyarországon

Woth Zsófia:

A közösségi vásárlás, mint új online marketingeszköz a szállodai értékesítésben - avagy Szállodák a kuponok világában

Yousef Katul:

Az Európai Unió és Kína kapcsolata

Zalavári Borbála:

A gyöngyöspatai etnikai konfliktus visszhangja az online sajtóban

Zsobrákné Kovács Edit:

Az Egyesült Államok hanyatlásának okai, és ennek hatása a globális biztonságra