Szövegdoboz: ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁR
Szövegdoboz: BGF KÜLKERESKEDElmi kar

Diplomadolgozatok

Telefonszám: +36-1-467-7800

          / 341 m. Kölcsönző
          / 392 m. Tájékoztató
          / 397 m. Folyóirat-olvasóterem

Faxszám: +36-1-467-7960
E-mail:
konyvtar@kkk.bgf.hu

Elérhetőségünk:

1165 Budapest, Diósy Lajos u. 22-24.

2008. júniusi államvizsga A-K

Adorján Tirza:

Steps of internationalization and the use of direct export methods

Ajtai Lenke:

Typus und Habitus - Interkulturelle Kommunikation im geschlossenen Raum (szakfordítás)

Appelshofferné
Zoltai Zsuzsanna:

Tanulási nehézségek és akadályok a diszlexiás gyermekek helyzete Magyarországon, napjainkban

Babrián Ildikó:

Les enjeux de l'apparition des MTF pour les marchés réglementés

Baráth Zsófia:

Versengés, erőviszonyok a hazai bankszektorban

Bíró Éva:

Az Avery szoftver szervíz bevezetésének tervezése

Bitter Regina:

Egy szegénység nélküli világért dolgozunk - Világbanki programok hatékonyságelemzése Albánia példáján

Bogdán Beáta:

Változásmenedzsment - integráció a jelenlegi magyar szakképzésben egy szakközépiskola példáján

Bóka Ildikó Márta:

Az EU agrárpolitikájának hatásai a magyar vidékfejlesztési politikára

Bolla Ramona Katalin:

Shall we jump above the line? - The future of BTL

Bozsó Réka:

A japánok és a robotok kapcsolata kulturális és gazdasági tekintetben

Böde Tamás:

Spanyolország külpolitikája és kereskedelmi kapcsolatai

Csabai Anna:

A vállalatok társadalmi felelősségvállalása a környezetvédelmi és társadalmi dimenzió tükrében

Csige Veronika Lili:

Horvátország csatlakozása az Európai Unióhoz

Csirmaz Edit:

New premium chocolates on the Hungarian market - the introduction of Rákóczi Imperial products

Deák Mónika:

Borágazat alakulása az EU-csatlakozás után

Debreceni Pamora Zita:

Az EU és Malajzia kapcsolatainak alakulása

Dékány Aida:

Euro-latin-amerikai háromszög avagy Mexikó szerepe a NAFTA-ban és kapcsolatai az EU-val

Dianné Kissimon Erzsébet:

A foglalkoztatásra és a munkanélküliségre ható gazdasági és társadalmi körülmények Nógrád megyében 2002-2007 között

Erdei Anita:

A Kőnig-Trade Kft. külkereskedelmi tevékenységének bemutatása

Fábián Tibor:

A magyarországi acélpiaci szereplők helyzete a 2004-es EU-csatlakozás után

Farkas Daniela Juliane:

A megújuló energiaforrások helyzete hazánkban és Németországban

Farkas Gábor:

Minőségirányítás a magyar közoktatási törvényben egy pedagógus teljesítmény értékelési rendszer tükrében

Fehérvári Edina:

Helyzetfelmérés Magyarország gyorsforgalmi úthálózatának fejlesztéséről

Fentor-Majer Amanda:

Befogadni, vagy falakat építeni - avagy a XXI. századi migráció kezelésének problematikája a globalizáció tükrében

Fonyódi Ákos:

A drogprevenció lehetőségei Magyarországon

Füzesi Zoltán:

Albánia és Koszovó közeledése az Európai Unióhoz, jelenlegi gazdasági és politikai helyzetük függvényében

Gellérfy Júlia:

Élelmiszeripari szabályok az EU-ban, az élelmiszer-biztonság helyzete Magyarországon

Gellért Katalin:

[The practical consequences of the London Agreement on the application of article 65 EPC] ; Szabadalombitorlási per című írások fordítása (szakfordítás)

Glück Mária Julianna:

Szlovákia felkészülése a Gazdasági Monetáris Unióba való csatlakozásra

Gregor Katalin Gertrúd:

Japán magyar szemmel a 3. évezred elején

Gróh Maria Julianna:

Te vagy Németország - egy social marketing kampány a reklámhatékonyság tükrében

Gyurácz Andrea:

Turizmusmarketing és arculaterősítés Szombathelyen a Savaria-múltra építkezve

Hangya Krisztina:

Külkereskedelmi ügyletek a Color Ruházati és Kereskedelmi Kft.-nél

Heidrich Gabriella:

A hazai lappiac fejlődése és kihívásai az ezredforduló után

Herczeg Csilla:

Versenyképesség és/vagy szolidaritás - az európai gazdasági és szociális modell kihívásai a globalizáció tükrében

Hollós Dániel:

Az euró bevezetése Magyarországon

Hornyák Henrietta:

A személyiség ereje és ennek veszélyei a média üzenetekben - kereskedelmi üzenet, társadalmi üzenet vonatkozásában, avagy a hírműsorvezetők személyiségének kialakulása és hatása

Horváth Kitti:

A japán nők foglalkoztatásának hozzájárulása a japán gazdaság fejlődéséhez

Hutvágner Judit:

A viselkedéstechnikai elemek összehasonlítása országonként, különös tekintettel az arab kultúrára

Jánka Ildikó:

Észak-Rajna-Vesztfália - gazdaságelemzés

Jeney Ágnes:

Nagyvárosi piperkőcök

Kajdyné Kiss Katalin:

A change in climate]; Barnamezős területek - probléma vagy lehetőség? című cikkek fordítása (szakfordítás)

Kállai Eszter:

A biomassza jelentősége az Európai Unióban a fenntartható fejlődés jegyében, valamint a szilárd biomassza felhasználásának jellemzői Magyarországon

Kalmár Zita:

Vezetői tanácsadás - coaching elterjedtsége, elfogadottsága a magyar menedzserek körében

Kárász Orsolya:

A 2020-as Budapesti Olimpia megrendezésének feltételei, tekintettel az Athéni Olimpia tapasztalataira

Karsai Ágnes:

Protokoll az üzleti életben

Kassai Dóra Margit:

Egy borászati vállalkozás marketing stratégiájának kialakítása, a Dömsödi Borászati Kft. példáján keresztül

Kászonyi Dorka:

Made in Hungary - egy magyar divatcég marketingstratégia tervezete

Kelecsényi Helga:

Vállalatok társadalmi felelősségvállalásának bemutatása a Louis Vuitton Moet Hennessy csoporton, azon belül is a Louis Vuitton francia luxuscégen keresztül

Keszler Krisztina:

Multinacionális ruházati vállalatok társadalmi felelősségvállalása

Kiss Beáta:

A sportfinanszírozás helyzete Magyarországon és Ausztriában, különös tekintettel a röplabda sportban

Komoróczy Zsuzsa Judit:

The falling dollar ; Arab közös piac című cikkek fordítása (szakfordítás)

Koskocsák Éva:

Energiakörkép avagy mi lesz a jövő energiája

Kovács Erika:

Települési szilárd hulladékgazdálkodás Magyarországon és Egerben, különös tekintettel a szelektív hulladékgyűjtésre

Kuczbel Rita:

A Strukturális Alapok felhasználásának bemutatása a Gazdaságfejlesztési Operatív Program működésén keresztül

Kun Judit:

Nyomtatott generációk - a generációs reklámozás vizsgálata print reklámok példáin keresztül

Kurucsó Balázs:

Magyarország makrogazdasági mutatóinak kapcsolata a BUX indexel és a Blue Chip részvények árfolyamával

 

 

Kezdőlap

Diplomadolgozatok

BGF Tudományos Évkönyv

EU Working Papers

Szakmai Füzetek

Oktatói publikációk

Oktatói honlapok

Hallgatói bibliográfiák az EU-ról

35 éves a Külkereskedelmi
Főiskola

Interkulturális tananyag

Tájkép.kkf.hu

Könyvtári honlap

Online katalógus

Súgó