Szövegdoboz: ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁR
Szövegdoboz: BGF KÜLKERESKEDElmi kar

Diplomadolgozatok

Telefonszám: +36-1-467-7800

          / 341 m. Kölcsönző
          / 392 m. Tájékoztató
          / 397 m. Folyóirat-olvasóterem

Faxszám: +36-1-467-7960
E-mail:
konyvtar@kkk.bgf.hu

Elérhetőségünk:

1165 Budapest, Diósy Lajos u. 22-24.

2006. júniusi államvizsga

Balog Magdolna:

Az Európai Unió és a Vatikán Állam diplomáciai kapcsolata az EU-alkotmány tükrében

Balogh Ildikó:

Oroszország energetikai diplomáciája - különös tekintettel az Európai Unióval és Magyarországgal fennálló energetikai kapcsolataira

Bágyi Anikó:

Az egészséges design, avagy joghurtos pohár mint kommunikációs eszköz a Danon joghurtok példáján keresztül

Bálind Gabriella:

Horvátország európai integrációs törekvései

Bertalan Dávid:

Az elektronikus kormányzat helyzete Magyarországon

Bilonka Anett:

Pécs város imázsépítési lehetőségei az Európai Kulturális Főváros cím elnyerése kapcsán

Bocskay Bea:

Az EU jog, a nemzetközi jog és a belső jogrendszerek kapcsolata

Bolgár Tamás:

A CRM és a PR elméleti és gyakorlati összefüggései

Borbély Renáta:

Esküvő, mint PR eszköz, avagy a családi rendezvény sikeressége miként hat a személyes és szervezeti imagere?

Borsós Anikó:

Ki tudják-e használni a magyar kozmetikusok a szépség- és egészségipar felívelő tendenciáját?

Bottyán Orsolya:

Románia Európai Uniós érettsége a gazdaság tükrében

Dorotka Mariann:

Családtámogatási politika Magyarországon - változások 1998 és 2006 között

Eichinger Adrienn:

A közbeszerzési eljárás útvesztői: a MÁV elővárosi motorvonattendere

Falusi Krisztina:

Hazai Külkereskedelmi igazgatás bemutatása a közös kereskedelempolitika tükrében

Fazekas Judit

Teleház – tudással teleház Jásdon és Bakonysárkányban

Fejesné Schubert Andrea:

A Public relations funkció egy építőipari vállalkozás gyakorlatában

Ferenczi Zoltán:

A magyarországi bulvársajtó

Fodor Sándor:

MOL Rt növekedésének és terjeszkedésének elemzése

Fogarasi Attila:

A fuvarszervezés dilemmái, a közúti fuvarozás terén

Fülöp Ádám:

Az Európai Unió, a Mexikói Egyesült Államok és az Amerikai Egyesült Államok kereskedelmi és kulturális kapcsolatai

Gálos Linda:

Barbie és Ken összecsapása avagy a nemi sztereotípiák a reklámokban

Gerő Katalin:

Kereskedelmi stratégia vagy stratégiai kereskedelem? Az Andesi Közösség és az Európai Unió kapcsolatai a Társulási megállapodás megkötésének küszöbén

Grupce Katalin:

A Macedón média helyzete

Györög Ildikó:

PR tevékenység szerepe a kisebbségi önkormányzatoknál

Jung Ágnes:

Televíziók műsorstruktúrái, avagy mit jelent a nézettség a 21. században

Kancsár Anita:

Törökország uniós csatlakozása az Európai Unió kül -és biztonságpolitikája tükrében

Keszthelyi Anna Sára:

Ádám trónfosztása(?) avagy az Éva-marketing lehetőségeinek bemutatása általános és egy specifikus területen - a hazai új autó értékesítésre fókuszálva

Klaáb Adrienn:

Médiaüzenetek képi és szociolingvisztikai elemzése: A nők kommunikációs képe a mai magyar női és férfi újságokban

Kocsenda Miklós:

A magyarországi kereskedelmi televíziók önpromoció-jának összehasonlítása

Kopácsi Tímea:

Humánerőforrás – fejlesztési lehetőségek Győr térségében két gyakorlati példán keresztül

Kovács Katalin:

A fogyatékossággal élők helyzete és lehetőségei ma Magyarországon: partnerünk Európa projekt a látássérültek képzésének szolgálatában

Kovács Piroska Ildikó:

A vajdasági civil szféra - a Baptista Szeretetszolgálat nemzetközi fejlesztési programjainak példáján keresztül

Kovács Róbert:

Érdekérvényesítő szervezeti stratégiák - Lobbizás és a magyar lobbitörvény

Kövecses Aliz:

Kisebbségi kapcsolatok kezelése az önkormányzatoknál

Krisztián Roland:

A termék nyomon követhetőség szükségessége napjainkban, azaz nyomonkövetési rendszer kialakítása a VOG kft-nél

Laborcziné Halász Judit:

Magyar és külföldi munkavállalók lehetőségei Ausztriában jogi, társadalmi és gazdasági szempontból

Lányi Karina:

A Fairtrade mozgalom Európában és Magyarországon, a civil szervezetek szerepe

Leskó Beáta:

Az Európai Unió regionális támogatásainak kiaknázása Sátoraljaújhelyen

Ligervári Réka:

Kis– és középvállalkozások helyzete és fontossága Veneto tartomány gazdaságában a 90-es évektől napjainkig

Lőrincz Aranka:

Az európai migrációs politika emberi jogi dimenziója különös tekintettel a külföldiek integrációjára

Lövész Gábor:

OPEC

Medve Tímea:

Az Európai Unió Bizottságának kommunikációs stratégiája magyarországi kitekintéssel

Medvigy István:

Economic and Trade Relations Between the European Union and South Korea

Mocsári Anita:

A munkaerő-piaci nyitást választó tagországok migrációs tapasztalatai az Európai Unió 2004-es keleti bővítése tükrében

Molnár Mátyás:

Egy online pólóbolt marketingstratégiája

Nagy Fruzsina:

Üzleti folyamat-kihelyezés a Genpact Hungary kft példáján keresztül

Nagy Mariann:

A marketing szerepe a vidékfejlesztésben egy konkrét pályázaton bemutatva

Nagy Mária:

A kis- és középvállalkozások hitelezési kockázatainak kezelése

Németh Boglárka:

Az EU és az USA kereskedelmi kapcsolatai, különös tekintettel a vitás kérdésekre

Németh Mónika:

Versenyképesség és érdekképviselet a magyar bor piacán

Oravecz Katalin:

A fapados légitársaságok szolgáltatásainak újszerűsége

Ortvein Katalin:

A banktitok története Svájcban és Magyarországon

Pap Judit:

Közszolgálati és kereskedelmi médiumok műsorstruktúrájának összehasonlító elemzése

Papp Krisztina:

Besoroltunk a globális sztrádára?

Papp Zsuzsanna Zsófia:

A magyar borok hazai és nemzetközi megítélése a bormarketing tevékenység tükrében

Part Viktória:

Nyomtatott sajtó helyzete Olaszországban - egy halhatatlan médium sorsa

Paveszka Péter:

Bis 2050 wird die solare Vollversorgung möglich - Hogyan teremtsünk egy sikeres céget?

Rizmayer Anita:

Arculatváltás a Hilti Hungária Kft-nél

Rostási Esztella:

A magyarországi régiók versenyképessége, harc, a külföldi működőtőkéért

Rózsás Katalin:

Egy szoknya - egy nadrág? A nők reprezentációja és megjelenítése a médiában

Sánta Gábor:

Az európai gyorsforgalmi-úthálózat fejlesztése

Skrinyár Zita Zsuzsanna:

CIB Bank Zrt. Fogyasztási hiteleinek vizsgálata és a fogyasztói szokások alakulása 2000-től napjainkig

Sütő-Nagy Kata:

La santé alimentaire

Szabó Tímea Rita:

Országtanulmány: Norvégia

Szemerédi Tünde:

Az országkép változása Magyarországon az elmúlt évek alatt

Szendrői Zsófia:

Internetes képkidolgozás, avagy az e-foto kft marketingstratégiája

Szöllősi Rita:

Magyarország imázsa a külföldi sajtóban

Szűcs Blanka:

A mikro-, kis- és középvállalatok helyzete a hazai gazdaságban, támogatásuk az inkubátorházakkal

Takács Mónika:

Németország költségvetési problémái - a stabilitási és növekedési egyezmény reformja

Tihon Kitti:

A közbeszerzési eljárás

Tímár Ildikó Irén:

Brandépítés a Magyar Televízióban - arculatépítés, műsorstruktúra - és imázsváltás a közszolgálati televízióban

Tlas Géza:

Keresőmarketing

Tóth Eszter:

Different approaches of sustainable development - The global level, the EU guideline and the succes of local implementations

Tóth Eszter Ágnes:

A forprofit és a nonprofit szektor együttműködésének lehetőségei

Tóth Julianna:

Az Európai Unió és Japán kapcsolata politikai, gazdasági és biztonságpolitikai összefüggésben a bipoláris világrend kialakulásától az 1990-es évek végéig

Török Péter:

A szerviz logisztika és egy dinamikus ágazatának bemutatása az Excel Szállítmányozási Kft. tükrében

Turányi Eszter:

Kényszerű termékfejlesztés. Nagy siker? Light termékek bevezetése az Alisca Vending Kft-nél

Uhri László:

Közszolgálatban - PR tanulmány a berlini köztisztasági vállalat arculatépítő kampányáról

Vető Lídia Lilla:

Politikai marketingkommunikáció Magyarországon

Vincze Balázs:

Las oportunidades de financiació externa de las pequenas y medianas empresas de Hungria

Vraskó Tímea:

Online marketing alkalmazások és lehetőségek az LSI Informatikai Oktatóközpont Alapítványnál

Kezdőlap

Diplomadolgozatok

BGF Tudományos Évkönyv

EU Working Papers

Szakmai Füzetek

Oktatói publikációk

Oktatói honlapok

Hallgatói bibliográfiák az EU-ról

35 éves a Külkereskedelmi
Főiskola

Interkulturális tananyag

Tájkép.kkf.hu

Könyvtári honlap

Online katalógus

Súgó