Szövegdoboz: ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁR
Szövegdoboz: BGF KÜLKERESKEDElmi kar

Diplomadolgozatok

Telefonszám: +36-1-467-7800

          / 341 m. Kölcsönző
          / 392 m. Tájékoztató
          / 397 m. Folyóirat-olvasóterem

Faxszám: +36-1-467-7960
E-mail:
konyvtar@kkk.bgf.hu

Elérhetőségünk:

1165 Budapest, Diósy Lajos u. 22-24.

2006. januári államvizsga A-K 

L-Z >>>

L-Z >>>

Babinecz Edit:

Avon - the Company for Women, egy nemzetközi kozmetikai cég marketing stratégiája a XXI. század elején

Bagó Balázs:

A Visegrádi Együttműködés

Bajusz Dániel:

Képi és nyelvi metaforák a Duna Televízió és az RTL Klub esti híradóiban

Bakter Orsolya:

Az Európai Unió bővítése Horvátország csatlakozásának fényében

Balázs Éva:

A tulajdonviszonyok változásának összehasonlító elemzése a Visegrádi országokban

Balla Gabriella:

Finnország gazdasági kihívásai és integrációs törekvései a XX. században

Balog Dóra Judit:

A média hatása a sztár szerepének alakulására - sztárkultusz Magyarországon a Megasztár tükrében

Bálint Eszter:

Kommunikációs stratégia a Tahitian Noni International nemzetközi szintű terjeszkedésében

Bánó Anna:

Kultúrák közötti kommunikációs hatások, a Diáksziget kommunikációjának fejlődése, hatásai

Barcsai Melinda:

A fényforrások is lehetnek izgalmas termékek avagy A GE Consumer & Industrial Lighting üzletágának marketingstratégiája

Bardi József:

A nemzetközi kapcsolatok története a hidegháború kezdeti szakaszában

Belényi Brigitta:

Magyarország diplomáciai kapcsolatai 1945 és 1956 között

Bencsik Péter:

Lobbizás és érdekérvényesítés az Európai Unióban

Benke Zsófia Genovéva:

Vedd magad komolyan! - A Fütyülős újjászületése

Béres Éva Imola:

Rendezvényszervezés és -lebonyolítás az Intercontinental Budapest Szállodában, egy konkrét példán keresztül

Bertalan Csilla:

Az Euro-Log Logisztikai Szolgáltató Kft. tevékenységének elemző bemutatása

Bodnár Éva:

The Hungarian outbound tourism, with special relevance to Greece

Bolla Fruzsina:

Angola komplex gazdasági elemzése

Bódi Ágnes:

The stereotypes and etiquette of international business life

Bódi Zsuzsa:

The role of the local government of Eger in reviving the economy by preserving culture

Buszlauer Ildikó:

Liechtenstein és az Európai Unió kapcsolatrendszere

Csefkó Daniella:

Gyerekek a reklámok világában

Csernák Noémi:

Ellentmondások a közszolgálati rádiók műsorpolitikájában és műsorstrukturájában

Csiki Andrea:

EUREPGAP - "globális partnerség a biztonságos és fenntartható mezőgazdaságért"

Czehe Tamás:

A magyar minőségügy helyzete az "EU-harmonizáció" nemzetközi összehasonlításában

Czuczor Zsuzsanna:

Monument preservation in Hungary with special regard to the role of the state and that of local municipalities

Dankáné Faludi Anna:

Nyugat-Afrika és az Európai Unió gazdasági kapcsolatai

Danyi Gabriella:

A labdarúgás közvéleményformáló szerepe és a médiával való kapcsolata

Deics Noémi:

Visegrádi együttműködés a kibővült Európában - a V4 -ek tizenöt éve

Dorogi Enikő:

Norvégia és az Európai Unió kapcsolata

Döncző Zsófia:

Az ISPA és a Kohéziós Alap felhasználása Magyarországon

Farkas Eszter:

Létezik-e verseny a távközlési piacon? avagy
A magyarországi telekommunikációs szektorban folyó verseny bemutatása egy érdekes eset tükrében

Fehér Marianna:

Kereskedelem Oroszországban

Fekete Gyula:

Minőségügy a közoktatásban - a Comenius 2000 I. bevezetése és a minőségirányítási program kialakítása a Pilisszántói Általános iskolában

Fekete Kitti:

Az orosz-magyar agrárkereskedelmi kapcsolatok alakulása, különös tekintettel az élő állat- és húskereskedelemre, konkrét példán keresztül

Fekete Piroska:

A minőségügy hatása a közoktatásra

Fónai Bernadett Kinga:

Kihívás vagy általános tendencia az online aukció térhódítása

Földi Dávid:

Gyorsszervíz szolgáltatás piaci jelenléte és lehetőségei

Frank Emese:

The Hungarian capital export from transition period till today - The capital export of MOL plc.

Gácsi Judit:

Az Európai Unió regionális politikájának magyar intézményrendszere és működésének mechanizmusa

Garai Tímea:

Modernkori rabszolgaság a globális világgazdaságban

Gáspár Kinga:

A vámügynök tevékenysége az egyszerűsített vámeljárási rendszerben

Gutmayer János:

Az Európai Központi Bank monetáris politikája

Gyöngyösi Mercédesz:

A charter és a menetrend szerinti légifuvarozás feltételeinek összehasonlítása a segélyszállítmányok elszállítása kapcsán

Győrik Bernadett:

A kereskedelmi bankok hitelezési, adóminősítési, behajtási gyakorlatának bemutatása a különböző vállalati ügyfélszegmense

Gyuricza Dániel:

Kis- és középvállalkozások minőségfejlesztése

Hajdu Mária:

A közvélemény-kutatások hitelessége és manipulatív szerepe

Hajdú Viktória:

Az európai uniós csatlakozás hatására bekövetkezett változások a magyar    pénzügyi- illetve bankrendszerben, különös tekintettel a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt. életére és az Egységes Euró Fizetési Övezet (SEPA)rendszerére

Halasi Réka:

A protokoll és a konyhaművészet sajátosságai Olaszországban

Hargitai Mariann:

"Piros, fehér, zöld ez a magyar föld" avagy Egy agrárkiállítás képei

Hasszán Erika:

Comparison of public procurement and tender in theory and in practise

Hatházy Orsolya Judit:

Napjaink svéd-magyar gazdasági kapcsolatrendszere

Hevesi Krisztián Ervin:

A fúzió mint a piacbővítés eszköze (esettanulmány az Arcelor Group példáján)

Hideg Edina:

Aranybánya - potenciális környezeti veszélyforrás? - A verespataki események és az ügy érdekében környezetvédelmi síkon érvényesíthető jogi eszközök

Horváth Boglárka:

The control systems of greenhouse gas emission, international and national efforts, climate policies in the United States America and Russia

Horváth Krisztina:

A Szemerey Transport ZRt. szárazplatós divíziójának versenyképességi vizsgálata

Horváth Tímea Csilla:

Regional policy in the European Union and in North Hungary

Hovanecz Nóra:

Unemployment in Nógrád County with special regard to the youth situation

Igaz Ferenc:

Férfidezodor fogyasztói szokások és piacelemzés

Imreh Boglárka:

Kommunikációs problémák feltárása és megoldása hazai és nemzetközi projektmenedzsment során

Joszt Eliza:

A macedón mezőgazdaság versenyképességének elemzése

Kabai Viktor Levente:

Új vallási mozgalmak Magyarországon: a Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közösségének intézményesülése

Kálmán Kamilla:

Magyarország és Németország összehasonlítása a fenntartható fejlődés indikátorainak tükrében

Kanazirev Nikoletta:

El comercio electrónico en Espana

Kápolnási Péter:

Logisztikai szolgáltatások árkalkulációja a Kühne & Nagel Kft.-nél

Katona Emese:

Olaszország és az euró

Kecskeméti Csilla:

A Visegrádi Négyek együttműködését érintő politikai, gazdasági és társadalmi tényezők

Kecskés Balázs:

Az egységes európai fizetőeszköz bevezetésének lehetőségei Magyarországon, 2005 őszén

Keller Sára:

Hazai médiumok helyzete

Kisfürjesi Nóra:

Minőség- és eredetjelölő védjegyek az Európai Unióban és Magyarországon

Kiss Katalin:

A magyarországi cigányság - avagy népünk majdnem tíz százalékáról

Kiss Mónika:

A Lasselsberger Hungária Kft. stratégiai beszerzése a fuvarozók kiválasztásának tükrében

Kopasz Ildikó Eszter:

Javaslattétel a DHL Logisztika Magyarország Kft. kelet-európai gyűjtőforgalmának fejlesztésére

Kósa Anita:

A magyar nyelvű média szerepe a határon túli magyarok tájékoztatásában, különös tekintettel a Duna Televízió munkásságára

Kovács Ágnes:

Észtország csatlakozása a Gazdasági és Monetáris Unióhoz

Kovács Anna:

Online az egészségügy szolgálatában

Kovács Attila:

A Koreai Köztársaság komplex gazdasági elemzése

Kovács Noémi:

Török csatlakozás - francia szempontok

Kövecses Lídia:

A kétfejű sárkány  - A Kínai Köztársaság és a Kínai Népköztársaság feszültségei

Krix Csaba:

Az emberi erőforrás menedzsment szerepe a TQM-ben

Kühner Eszter:

Venezuela - egy "olajozott" gazdaság nehézségei

 

 

Kezdőlap

Diplomadolgozatok

BGF Tudományos Évkönyv

EU Working Papers

Szakmai Füzetek

Oktatói publikációk

Oktatói honlapok

Hallgatói bibliográfiák az EU-ról

35 éves a Külkereskedelmi
Főiskola

Interkulturális tananyag

Tájkép.kkf.hu

Könyvtári honlap

Online katalógus

Súgó