Szövegdoboz: ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁR
Szövegdoboz: BGF KÜLKERESKEDElmi kar

Diplomadolgozatok

Telefonszám: +36-1-467-7800

          / 341 m. Kölcsönző
          / 392 m. Tájékoztató
          / 397 m. Folyóirat-olvasóterem

Faxszám: +36-1-467-7960
E-mail:
konyvtar@kkk.bgf.hu

Elérhetőségünk:

1165 Budapest, Diósy Lajos u. 22-24.

2005. januári államvizsga 

Bakacsi Henrietta:

Alkotmányozási folyamat az Európai Unióban különös tekintettel az Európai konvent és az azt követő kormányközi konferencia eseményeire, eredményeire

Balogh Judit:

Spanyolország és Magyarország mezőgazdasági helyzete és agrártámogatásai az Európai Unióhoz való csatlakozáskor

Balázs Zoltán:

A gyümölcslé gyártók piaci stratégiái Magyarországon

Balog Andrea:

Az Európai Unió diplomáciája -a külkapcsolati rendszer sajátosságai

Bábel Zsófia:

A Dél-Dunántúl gazdasági perspektívái az Európai Unióban, különös tekintettel a Strukturális Alapokra és a Nemzeti Fejlesztési Tervre

Bartal Eszter:

Korunk légiközlekedése: légiközlekedéspolitika és a légitársaságok piaci kihívásai az Európai Unióban és Magyarországon

Bíró Zsófia:

Marketing tanácsadási piackép 2004. avagy egy új szolgáltatás bevezetése

Bodnár Zsófia:

Görögország gazdasági fejlődése az 1950-es évektől napjainkig, helye és szerepe az európai integrációban

Bonnár Zsuzsanna:

Az EU és az USA agrárpolitikai vitája

Borbély Eszter:

Regionális és globális problémakezelés a kábítószerügy területén

Borsi Viktória:

Magyarországi e-kereskedelem, különös tekintettel a fiatal fogyasztók igényeire

Buczkó Gergő:

Kelet-Közép-Európa biztonságpolitikája a NATO 1999-es bővítését követően

Csatlós Veronika:

Magyar-orosz kapcsolatok - a két ország gazdasági és kereskedelmi viszonya - forgalomelemzés

Cserey Dóra:

Interregionális ifjúsági együttműködések bemutatása a Trivium programon keresztül

Csonka Gábor:

A közép-dunántúli régió vasúti árufuvarozásának elemzése különös tekintettel a régió külkereskedelmi jelentőségére

Czintos Orsolya:

Intézményi felkészülés a Strukturális Alapok fogadására, a közreműködő szervezetek kiemelt szerepének vizsgálata

Czövek János:

A Spanyol gazdaság átalakulása: A Franco -rendszertől a demokratikus átmenet végéig

Dezső Márton:

A megújuló energiaforrások jelentősége és Ausztria gyakorlata

Dinya Judit:

Az Andalúz gazdaság internacionalizálásának stratégiai terve, 2003-2006

Dudás Éva:

Japán és a globalizáció

Elek Boglárka:

Az ISO 14001:1996 szabvány követelményrendszere és a veszélyes hulladékok kezelése a Freudenberg Mektec Hungary Bt. integrált irányítási rendszerében

Erdélyi Réka:

Rendezvényszervezés, mint a hivatásturizmus része a Motivation Budapest Utazási Kft. tevékenységének tükrében

Farkas Balázs:

Biogáz lehetőségei a mezőgazdaság, a környezetvédelem és az energetika szempontjából

Földes Borbála Eszter:

Die Handelsbeziehungen und kapitalbewegungen zwischen den vereinigten staaten Amerikas und der Europaischen Union

Gaál Péter:

A notebook avagy a hordozható számítógép világa és jövője

Gerics Orsolya:

Katasztrófaturizmus, valamint a nemzetközi katasztrófa-segítségnyújtás rendszere és optimalizálása az EU közösségi polgári védelmi mechanizmusban

Haller Dóra:

Az Iszlám protokoll

Hoffmann Zsuzsanna:

Strukturális Alapok a magyar agrárgazdaságban

Hundt Anna:

Muszlimok az Európai Unióban, különös tekintettel Németország helyzetére

Ilia Gabriella:

A MAGREB országok és az Európai Unió gazdasági és kereskedelmi kapcsolatai

Jász-Suba Katalin:

Az európai dimenzió az oktatás és kultúra terén - a multikulturális nevelés létjogosultsága

Karácsony Erika:

A CMS rendszerek magyarországi jövője, az iKreator pozícionálása és értékesítési lehetőségei

Kaufmann Veronika:

Az anyaggazdálkodás TQM irányába történő továbbfejlesztése a Six Sigma módszerrel

Kékesi Krisztina:

A hindu viselkedéskultúra az ünnepek és szokások tükrében

Kis Annamária:

Vásárok és kiállítások szervezésének összehasonlítása a 2004. évi BNV, ÖKOTECH és FOODAPEST tükrében

Kiss Mónika:

Brit-magyar gazdasági kapcsolatok

K. Nagy Ilona:

A magyarországi német nyelvű sajtó történeti fejlődése,érték- és kultúraközvetítő szerepe, a Pester Lloyd példáján

Knőbl Péter Richárd:

Fehér holló - avagy a kockázati tőke, a Corvinus Nemzetközi Befektetési Részvénytársaság - és annak kommunikációja

Kopin Zsuzsanna:

Új termék bevezetésével kapcsolatos marketingstratégia meghatározása - A Spytel piaci bevezetése a közvetlen értékesítés piacára

Korsós Dénes:

AZ Európai Unió és Magyarország szomszédságpolitikája Ukrajnával szemben

Kovács Beáta:

A borturizmus hazai rendezvények tükrében

Kovács Zsófia Dóra:

Az Argentin gazdasági válság kialakulásának okai, kezelése és hatásai

Kőhalmi Zsófia:

Az Európai Uniós tagországok nyugdíjrendszereinek kihívása  lakosság elöregedésének tükrében - a magyar nyugdíjrendszer jövője az EU-ban

Krár Zsuzsanna:

Az Üveg-ásvány Kft építőanyagipari szerepvállalása

Kreisz Mátyás Tamás:

Recht und Gesellschaft gegen Drogen in Ungarn und in der Europäischen Union

Kun Melinda:

Technológiai előretekintési program (TEP) Magyarországon

Látos Eszter:

Gyerekek, marketing, pszichológia és etika - összehasonlító fogalmak?

Loós Csilla:

A csomagolási hulladékgazdálkodás jelene Magyarországon,     különös tekintettel Debrecen városára

Magyar Csaba:

Internetes kereskedelem múltja, jelene, jövője

Magyar Vilma:

Áttöri-e a tőke a kínai Nagy falat?

Majkut Sarolta:

Biotermék - avagy új piaci trend a hipermarketekben?

Majoros Katalin:

Esélyt a fogyatékosoknak!

Májer László:

Románia integrációs esélyei és csatlakozási kilátásai az Európai Unióhoz

Mikes Zsolt:

Hulladékgazdálkodás a Dunakanyarban, különös tekintettel a csomagolási hulladékok kezelésére, hazánk Európai Uniós tagságának vonatkozásában

Miklya Veronika:

A területfejlesztés szerepe a magyar regionális gazdaságban

Molnár Dorottya:

A magyar csokoládépiac helyzete a fogyasztói szokások és márkák tükrében

Morva Bernadett:

Globalizáció a délkelet-ázsiai fejlődő országokban

Nagy Balázs:

Az autóipar és kereskedelem helyzete és kilátásai

Nagy Bernadett:

Az ARS online reklámadatbázis piaci bevezetése

Nagy Enikő:

HP-Compaq fúzió kihívása marketingszemmel

Pach Judit:

A német kérdés gazdasági vonatkozásai - A belnémet kereskedelem kialakulásától a keletnémet tartományok EK tagságáig

Pap Márton:

Svédország migrációs és kisebbségi politikája

Páyer Szabina:

Az Európai Unió támogatásainak felhasználása Magyarországon a csatlakozás után

Pirkhoffer Tímea:

A magyar gazdasági versenyképesség és a kis- és középvállalkozások fejlesztésének összefüggései az Európai Unió támogatásainak tükrében

Pozsony Péter:

Politikai Unió

Pszota Dóra:

Motivációs alkalmazások és teljesítményértékelés elemzése a gyakorlatban a HÉFAC Kft példáján

Rényi Anna:

Könyvkiadás Magyarországon és az Európai Unióban - egy könyvkiadó lehetséges választásai az uniós csatlakozást követően

Rónyai Veronika:

Audiovizuális politika és gyermekvédelem az Európai Unió tagországaiban

Sáfrány Emese:

Tourismus-marketing Baden-Württembergs

Schnitzler Zoltán:

Németország és Ausztria politikai és választási rendszerének sajátosságai magyar szemmel

Simon Dániel:

Visegrádi országok az ezredfordulón, különös tekintettel a magyar kapcsolatokra a Visegrádi Négyek országaival

Somfai Vera:

Kínai beutazó turizmus Magyarországon

Dr. Stankovics Éva:

A nonprofit szervezetek (alapítvány, kht) működésének bemutatása jogi, gazdasági és marketingszempontból a 90-es évek változásainak tükrében

Szőke Adrienn:

A six sigma módszer elmélete és gyakorlata

Tamás Erzsébet:

Die Entsorgung von Abfällen aus Haushalten in der Europäischen Union - Fallstudie: Stadt Mannheim

Tábori Tamás Tivadar:

Magyarország Európai Uniós csatlakozásának hatása az EGIS Gyógyszergyárak Rt-re

Telkes Zsófia:

Az európai biztonság és védelempolitika: az unió gyorsreagáló képessége és kapcsolódása a NATO-hoz és az ENSZ-hez

Yegorova Olena:

Pszichológia alkalmazása a reklámban, politikai reklámban. Cél csatlakozási kampány

Vajai Balázs:

Az Európai Unió és a Magyar Állami Vasutak Rt. - hatékonyságjavítás, fejlesztések, reformok a személyszállítás területén

Vakula Zsófia:

Ausztrália és az Európai Unió kapcsolatrendszere

Varjú Szilvia:

Az euró bevezetése az Európai Unióhoz 2004. május 1-jén csatlakozott tíz tagállamban

Visnyovszky Áron:

Az Európai Unó vasúti közlekedéspolitikája és a MÁV RT. - elméleti célok és a realitás

Zatureczki Nelli:

Új kihívások, új NATO - a bővülő NATO és a NATO - Orosz kapcsolatok a XXI. századi biztonságpolitikai kihívások tükrében

Zimonyi Nóra:

Az előcsatlakozási alapok szerepe Magyarország és Zala Megye felkészülésében az Európai Unióhoz történő csatlakozásra

Kezdőlap

Diplomadolgozatok

BGF Tudományos Évkönyv

EU Working Papers

Szakmai Füzetek

Oktatói publikációk

Oktatói honlapok

Hallgatói bibliográfiák az EU-ról

35 éves a Külkereskedelmi
Főiskola

Interkulturális tananyag

Tájkép.kkf.hu

Könyvtári honlap

Online katalógus

Súgó