Szövegdoboz: ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁR
Szövegdoboz: BGF KÜLKERESKEDElmi kar

Diplomadolgozatok

Telefonszám: +36-1-467-7800

          / 341 m. Kölcsönző
          / 392 m. Tájékoztató
          / 397 m. Folyóirat-olvasóterem

Faxszám: +36-1-467-7960
E-mail:
konyvtar@kkk.bgf.hu

Elérhetőségünk:

1165 Budapest, Diósy Lajos u. 22-24.

2004. júniusi államvizsga 

Bán Benedek:

A fogyasztók tájékoztatása és oktatása a fogyasztóvédelemben

Barkó Boglárka:

Európa kapujában - a magyar turizmus fejlesztés lehetőségei az Ír példa tükrében

Bartha Krisztina:

A kereskedelmi televízió kettős terméke: hirdetés és műsorbrand a TV2-ben, a felzárkózás jegyében

Bene Krisztina:

A Független Államok Közössége az integrációs folyamatok tükrében

Bökönyi Anikó:

A közös agrárpolitika reformjának várható hatása a magyar mezőgazdaságra

Budai Marianna:

Több mint egy gyógyszer, avagy a Neo Citrannal kapcsolatos marketing tevékenység elemzése

Busa Krisztián:

A kül- és biztonságpolitika néhány kérdése a politikai integráció dilemmái az EU-ban

Csoba Ildikó:

A sport szerepe hazánkban és az Európai Unióban - a csatlakozás tükrében

Czuczorné Gulyás Erika:

A magyarországi kis- és középvállalkozások az Európai Unióban

Dudás Anikó:

Svájc politikája és az európai integráció - Tanulságok és lehetőségek Magyarország számára

Farkas Melinda:

Az EU integráció hatása a magyarországi kis- és középvállalkozásokra

Feró Zita:

A turizmus hatása Egyiptom gazdaságára

Gergely Adél:

Munkavállalás az Európai Unióban

Gyalus Viktória:

Magyarország EU-harmonizációs kötelezettségei az adózás területén, különös tekintettel az ÁFÁ-ra

Harsányi Gabriella:

Nagy-Britannia európai politikája a miniszterelnökök tükrében

Hegedűs Zsuzsa:

A művészplakát mint kommunikációs eszköz - Benetton esettanulmány

Horváth Anett:

A külföldi működőtőke Magyarországon

Horváth Brigitta:

A Feng Shui lényege és népszerűsége a nyugati világban

Horváth Orsolya:

Online családfakutatás

Kerekes Tamás:

Magyarország nemzetgazdasági versenyképessége, innovációpolitikai célirányok

Kovács Gyöngyvér:

Relations between Australia and the European Union

Kovács Noémi:

Ügyviteli szoftverek és CRM rendszerek

Köpf Nóra Bernadett:

Külföldi működőtőke befektetések a kínai gazdaságban

Kun Diána:

Az Európai Unió és az állampolgárság

Lengyel Zsófia:

Szellemi tőke Magyarországon az Európai Unió küszöbén

Margetics Marianna:

Női fogyasztók és a márkahűség

Marton Györgyi:

Vezetékes telefónia szolgáltatás indításának lehetőségei és feltételei a Pantel Rt-nél

Mesterházy Gabriella:

Energia: válság vagy business? - a környezetvédelmi konferenciák és az USA

Mészáros Krisztina:

Városmarketing Székesfehérvár város példáján

Mészáros Zsuzsanna:

A XII. kerületi Művelődési Központ marketingkommunikációja

Nagy Angelika:

Az orosz külpolitika néhány kérdése az 1990-es években

Németh Rita:

Közös agrárpolitika reformja

Oszkó Rita:

Szerződéstervezet egy európai alkotmány létrehozásáról

Pándi Csilla:

A globalizáció gazdasági és társadalmi hatásai, különös tekintettel a kutatás-fejlesztése

Perlaki Béla:

Az Európai Unió tagállamainak protokolláris sajátosságai

Pirigyi Renáta:

Az Európai Unió és a kultúra

Puskás Ágnes:

Mindenre van kész ötlete? avagy a Praktiker lehetséges marketing tevékenysége az üzleti atmoszféra javítása érdekében

Restár Tünde:

Borturizmus a móri borvidéken

Rozsovits Ildikó:

Új szolgáltatások bevezetése a festékforgalmazásban

Seres Krisztina:

Stollwerck: a szeretet íze - karácsonykor is

Sinkovicz Regina:

Az Európai Unió és az Egyesült Államok Balkán-politikájának néhány kérdése, különös tekintettel Bosznia-Hercegovinára

Soós Andrea:

A magyar regionális politika az uniós csatlakozás jegyében - különös tekintettel a dél-dunántúli régióra

Sóvágó Ilona Rita:

Üzleti protokoll

Sütő Mirtill:

Települési hulladékgazdálkodás az EU csatlakozás előestéjén, különös tekintettel egy vasi községre

Szabó Mónika:

Írország gazdasági fejlődése és összehasonlítása Magyarországgal

Szabó Mónika:

Az Európai Unió hulladékgazdálkodása. A magyarországi helyzet Hajdú-Bihar Megye példáján

Szemző Péter:

Megújuló energiaforrások európai felhasználása, különös tekintettel a geotermikus energia magyarországi helyzetére

Szilvás Balázs:

Az ENSZ szerepe a dél-afrikai Apartheid rendszer leküzdésében

Dr. Szlobodnyik Judit:

Gyógyszeripari rendeletmódosítás hatásának vizsgálata

Szomorné Mányik Éva:

Az Alkotmányos Szerződés tervezetének vitája az Európai Konventben és a magyar érdekérvényesítés

Szűcs Zsuzsanna:

Egyházi protokoll és rendezvényszervezés - nemzetközi és felekezetközi rendezvények szervezése

Sztolár Zsuzsanna:

A virágkereskedelem és dísznövénytermesztés szerkezeti felépítése hazánkban, a Flora Hungaria Kft szerepe az értékesítés rendszerében

Várnagy Anna:

Közvetlen értékesítés az Európai Unióban, illetve a magyarországi Zepter Kft sorsa az Európai Unióba lépés után

Vass Béla:

Multinacionális cégek magyarországi leányvállalatainak felkészülése hazánk Európai Uniós csatlakozására

Vida Ágnes:

Idegennyelv-ismeret az Európai Unióban és Magyarországon

Vincze Annamária:

MMM - Mennyit? Miből? Mire? - Az uniós támogatások magyarországi rendszeréről

Volk Balázs:

Az Egis Gyógyszergyár Rt marketingkommunikációs tevékenységének bemutatása

Zelei Mária:

Az EU-tagországok társadalmi-gazdasági helyzete a XXI. század elején - A munkaerőpiac, és a foglalkoztatáspolitika alakulása az Európai Unióban

 

 

Kezdőlap

Diplomadolgozatok

BGF Tudományos Évkönyv

EU Working Papers

Szakmai Füzetek

Oktatói publikációk

Oktatói honlapok

Hallgatói bibliográfiák az EU-ról

35 éves a Külkereskedelmi
Főiskola

Interkulturális tananyag

Tájkép.kkf.hu

Könyvtári honlap

Online katalógus

Súgó