Szövegdoboz: ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁR
Szövegdoboz: BGF KÜLKERESKEDElmi kar

Diplomadolgozatok

Telefonszám: +36-1-467-7800

          / 341 m. Kölcsönző
          / 392 m. Tájékoztató
          / 397 m. Folyóirat-olvasóterem

Faxszám: +36-1-467-7960
E-mail:
konyvtar@kkk.bgf.hu

Elérhetőségünk:

1165 Budapest, Diósy Lajos u. 22-24.

2003. júniusi államvizsga

Angyalos Boglárka:

A külkereskedelem szabályozása Magyarországon

Antal Diána:

A szabad kereskedelem korlátozása a fenntartható fejlődés érdekébe

Aracs József Attiláné:

Export-import folyamatok a gyógyszeriparban

Azurák Zsolt:

Spanyol utas fejlődés az Európai Unióban: Az Andalúz regionális politika az Európai Uniós tagság tükrében

Árvay Krisztina:

A csatlakozni kívánó országok számára nyújtott EU támogatások és azok felhasználása a Schengeni Egyezmény megvalósításához

Balázs Lili:

Magyarország felkészülése a strukturális alapok fogadására

Bácskai Róbert:

A távközlési liberalizáció az internetes médiában - várakozások és csalódások

Bányai Andrea:

A liberalizált villamosenergia piac kialakulása, helyzete Európában és Magyarországon

Bende Edit:

Érdekérvényesítő szervezeti stratégiák

Berzi Tamás:

EU-csatlakozás - lehetőségek és esélyek a magyarországi kis- és középvállalkozások versenyképességének javítására

Brindza Ádám:

Az Európai Unió keleti kibővítése és a regionális támogatások alakulása

Csík Timea:

Hanza Szövetség: egy korai integrációs forma múltja, jelen és jövője

Csitári Viktória:

A marketingkommunikációs eszközök szerepe a Sport Aktív 2002 Nemzetközi Sport-, Fitness-, Wellness-, Rekreációs Szakkiállítás és Konferencia szervezésében

Csobán Ildikó:

A légszennyezés hazai és Európai Uniós szabályozása, Magyarország EU csatlakozásával kapcsolatos változásai Dorog térség tükrében

Csóka Gabriella:

Az éghajlatváltozás problémájának kezelése az EU megújult energiapolitikájának tükrében

Dalosi Ágnes:

A kommunikációs Tanácsadás (A magyar és a holland gyakorlat)

Erhardt Andrea:

A munkaerő mozgása az Európai Unió bővítésének tükrében

Faragó Anita:

Az európai integráció fejlődésének állomásai

Füki Tímea:

Regionális politika az Európai Unióban és Magyarországon

Gáspár Ibolya:

A televíziós vetélkedők média- és marketingtendenciái

Goldschmidt Andrea:

Önkormányzati rendeletek Európai Uniós jogharmonizációja

Gyuró Katalin:

Magyarországi előcsatlakozási alapok felhasználásának tanulságai

Halász József:

A szoftverfejlesztési folyamat minőségügyi vizsgálata a CMM bevezetése, alkalmazása

Havasi Ibolya Nóra:

A teljesség felé (iskolavállalatok; a Comenius-i úton a nagyszolgáltatók közé)

Horváth Erzsébet:

A fenntartható fejlődés uniós és hazai elmélete és Miskolc példáján a gyakorlata

Horváth Imre:

Az ír fejlődési modell és annak alkalmazhatósága Magyarországon. Párhuzamok és lehetőségek a bővülő Európában

Horváth Kinga:

Intelligens régiók Magyarországon - A közép-magyarországi intelligens régió

Iványosi Szabó Eszter:

A működőtőke - Import jelene és jövője a Dél-Alföldi Régióban

Káldi Emese:

Közművelődési könyvtárak szerepe az Európai Unióban, a magyar könyvtárakra váró kihívások az integráció kapcsán, különös tekintettel az intézmények pr - és marketingtevékenységére

Kaszper Dániel:

Minőségbiztosításai rendszer a Kaszimpex Kft. gyakorlatában

Király Mónika:

Az árképzést befolyásoló tényezők a szervezeti piacokon működő globális vállalatoknál

Kiss Hajnalka:

A Magyarország-i területfejlesztés és annak kommunikációs lehetőségei az Európai Unióhoz való csatlakozás tükrében

Kocsis Nóra:

A magyar pulykaágazat exportpiaci helyzete az EU csatlakozás tükrében

Kolip Eliz:

A Balaton Régió felkészülése és csatlakozása az Európai Unióhoz

Kovács Judit:

A Kastélyhotel Sasvár PR tevékenysége

Kovács Nóra:

VW Phaeton: Egy új típus bevezetése a már meglévő típusok tapasztalatainak és a gyár hagyományainak tükrében

Kovács Zsoltné:

Az EGROKORR Kft minőségpolitikájának minőség- és környezetközpontú irányítási rendszerének elemzése

Kozma Orsolya:

Hatékony reklámok a magyar kozmetikai piacon napjainkban

Kövesdiné Lőrincz
Erika:

Az elektronikus aláírás, mint informatikai szolgáltatás piacra történő bevezetésének marketingstratégiája a MÁV Informatika Kft-nél

Kristóf Ildikó:

Piacfejlesztés közép-kelet európában, a T-Systems nemzetközi társszolgáltatói üzletágának növekedési stratégiája

Kumánovics Rita:

A kultúra mint áru

Kurucz Éva:

A vásárok szerepe a termékek külpiaci értékesítésében

Maczó Katalin:

A keleti bővítés folyamata - Magyarország csatlakozása az Európai Unióhoz

Mészáros Edina:

Magyarország agrárkereskedelme a CEFTA -országokkal napjainkig

Medve Andrea:

A Bakony Autóalkatrész Gyártó Rt. logisztikai folyamatai

Mikola Andrea:

Minőségügyi rendszerek hatása az alapanyag beszerzésére

Mogyorósi Koppány:

Az Európai Közösségek és Magyarország versenypolitikája

Molnár Diána:

A gyermekvállalás ösztönzésére irányuló családpolitika az Európai Unióban

Nagy Veronika:

Jogharmonizáció, a szociálpolitika jogharmonizációjának menete Magyarországon

Németh Orsolya:

Az EU kereskedelempolitikája és az EU - Magyarország közötti kereskedelmi kapcsolatok fejlődése

Okos Rita:

Egy cipőimport ügylet kötése és bonyolítása - cipőbehozatal gyakorlati teendői

Ország Dóra:

A politikai kommunikáció hazai kultúrája

Pap Gábor:

Vietnam gazdasági fejlődése és külkereskedelmi kapcsolatai

Pavlovszky Helga:

Az Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikája - különös tekintettel Magyarország csatlakozására

Pethő Lászlóné:

A Magyar Telefonkönyvkiadó Társaság az ügyfelek szolgálatában

Péter Veronika:

Marketingmix - specifikumok a gimnáziumi oktatásban

Ping Veronika Edit:

Finnország csatlakozása az Európai Unióhoz, különös tekintettel a kommunikációs stratégia, regionális politika és az Északi Együttműködés kérdéseire

Pipicz Diána Valéria:

A média hatása a magyar könnyűzenei életre

Polocz Beatrix:

Az Európai Unió környezetpolitikája és a környezetvédelem magyarországi helyzete

Polyák Attila:

Magyarország hulladékgazdálkodási gyakorlata az Európai Unióhoz való csatlakozásunk küszöbén: különös tekintettel a szelektív hulladékgyűjtésre

Pongrácz Viola:

Az Európai Unió oktatáspolitikája a felsőoktatás szemszögéből

Poroszkai Zoltán:

Európa a borkultúra bölcsője

Rajnai László:

Az Euró bevezetése Magyarországon

Romsits Ádám:

A meggyőzés eszközei, angol plakátok az első világháborúban

Roszkos Ivett:

Sziget fesztivál image alakulása

Rusz Timea:

Atomenregia - biztonság a bővülő Európai Unióban

Siskovity Nevena:

Szerbia Gazdasági perspektívái a demokratizálódás és az európai folyamatok tükrében

Szabados Krisztina:

Vállalati sajtókapcsolatok elvben és gyakorlatban

Szabó Nelli:

A Zsolnay Porcelánmanufaktúra Rt. marketingkommunikációs tevékenysége

Szitó Timea:

Támogatás, fennmaradás, fejlődés Magyarország EU csatlakozása a támogatások és fejlesztések tükrében

Szombath Szabolcs:

Az Európai Központi Bank monetáris politikája

Szontaghné Mosoni Dóra:

A magyar területfejlesztési intézményrendszer átalakulása - felkészülés a Strukturális Alapok fogadására

Tell Zita:

Gazdasági társaságok, különös tekintettel a Bt-re és a Kft-re

Tokárné Csóka Aranka:

Nemzetek közötti kommunikáció sajátosságai Elek város többnemzetiségű közegében

Tóth Edina:

Egy multinacionális vállalat corporate PR tevékenységének lokalizálása a leányvállalatnál

Tóth Erzsébet:

Személyek szabad mozgásának szabályozása egy később csatlakozott tagállam, Spanyolország, és egy a közeljövőben csatlakozó állam Magyarország esetében

Tóth Veronika:

Az Európai Unió kulturális politikája és az ehhez kapcsolódó Magyarországon végzett tevékenység

Törjék Zsuzsanna:

A kis- és középvállalkozások fejlesztésének időszerű kérdései az Európai Unióban és Magyarországon

Urbán Katalin:

Tokaji borok az Európai Unió piacán

Vadlövő Árpád:

Sztrárimázs formálódása Magyarországon napjainkban

Varga Zsuzsanna:

Nyelvoktatás az Európai Unióban és a Magyarország-i nyelvoktatás változásai az 1980/90-es években

Vincze Krisztina:

Francia gazdasági jelenlét a Közép-Kelet-Európai térség országaiban, különös tekintettel a Magyarország-i francia tőkebefektetésekre

Virág Éva:

A strukturális alapok szerepe Írország gazdasági fejlődésében

Weisz Anett:

Importtól az egységes belső piacig. Az Európai Unióhoz való csatlakozás után kialakuló liberalizált belső piaci árukereskedelem kihívásaira adott cégstratégiai válaszok a Bárány Zsolt Management Kft- vonatkozásában

Kezdőlap

Diplomadolgozatok

BGF Tudományos Évkönyv

EU Working Papers

Szakmai Füzetek

Oktatói publikációk

Oktatói honlapok

Hallgatói bibliográfiák az EU-ról

35 éves a Külkereskedelmi
Főiskola

Interkulturális tananyag

Tájkép.kkf.hu

Könyvtári honlap

Online katalógus

Súgó