Szövegdoboz: ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁR
Szövegdoboz: BGF KÜLKERESKEDElmi kar

BGF Tudományos Évkönyv 2011

Telefonszám: +36-1-467-7800

          / 341 m. Kölcsönző
          / 392 m. Tájékoztató
          / 397 m. Folyóirat-olvasóterem

Faxszám: +36-1-467-7960
E-mail:
konyvtar@kkk.bgf.hu

Elérhetőségünk:

1165 Budapest, Diósy Lajos u. 22-24.

Kezdőlap

Diplomadolgozatok

BGF Tudományos Évkönyv

EU Working Papers

Szakmai Füzetek

Oktatói publikációk

Oktatói honlapok

Hallgatói bibliográfiák az EU-ról

35 éves a Külkereskedelmi
Főiskola

Interkulturális tananyag

Tájkép.kkf.hu

Könyvtári honlap

Online katalógus

Súgó

Gáspár Tamás:

Strategic development in a new perspective

Csillik Péter, Tarján Tamás:

Schumpeterian development of the leather-follower countries in the 19-21 century

Gáspár Tamás:

Útkeresés és makroszintű stratégiai tervezés

Kreisz Brigitta:

Az európai pénzügyi felügyeleti rendszer konstrukciója és működése: hatékony válasz válságos időkben?

Forgács Anna, Lisányi Endréné Beke Judit:

Hátrányos-e az új tagállamok számára a KAP támogatások disztribúciója?

Domonkos Endre:

Merre tovább portugál gazdaság? A gazdasági válság hatásai és a válságkezelés tapasztalatai Portugáliában

Szolcsányi Bálint:

Szerbia és az EU kapcsolatai 2008 és 2011 között

Almássy Eszter:

Gondolatok az Euro-válságról és az Európai Unió jövőjéről - "Görögtűz" az Akropolisz árnyékában

Nagy Milada:

Lótuszos forradalom Egyiptomban

Marosán Bence Péter:

A Nyugat hajnala - Weber az Európa-centrizmus eredetéről

Vereckei László:

Gondolatok a hálózati társadalomról

Szekeres Diána:

Jogi útkeresés: a joghoz jutás elméleti lehetőségei és gyakorlati példái

Totth Gedeon, Hlédik Erika, Fodor Mónika:

Pálinkafogyasztási preferenciák a nők körében

Hlédik Erika, Hámornik Balázs, Lógó Emma:

Joghurtok választásával kapcsolatos fogyasztói preferenciák vizsgálata

Fodor Mónika, Rudolfné Katona Mária, Karakasné Morvay Klára:

Kihívások, fejlesztési lehetőségek a munkahelyi étkeztetésben a gazdasági válság hatására bekövetkezett változások tükrében

Csapóné Riskó Tünde, Árváné Ványi Georgina:

Tudatos fogyasztói szokások felmérése egyetemi és főiskolai hallgatók körében

Bartha Andrea:

A sertéshús és sertéshúsból készült termékek fogyasztói trendjei

Harsányi Dávid:

Az eseménymarketing helyzete napjainkban - avagy a válság alatt és után?

Kozák Tamás:

Javaslat a stratégiai tervezési módszertanának fejlesztésére

Szabó Zoltán, Kocsondi József:

Fogyasztói attitűd-rendszer feltárása a magyarországi gyógyvízre alapozott egészségturisztikai szolgáltatások növelésének lehetőségeire

Rudolfné Katona Mária, Karakasné Morvay Klára, Csulak Gergely:

Minőség, elégedettség, lojalitás a kereskedelmi vendéglátásban

Donka Attila:

Szabadidősportból turisztikai termék - a vízitúrázás átalakulása

Engelberth István:

Idegenforgalom Nógrád megyében a Hollókő-Szécsény-Ipolytarnóc turisztikai tengely mentén

Juhász László:

Fiatalgeneráció szálláshely igénybevételi szokásai - kiút és növekedési lehetőség?

Sándor Dénes:

Magyarország gasztronómiai földrajzának útkeresése

Sipos Erika:

Értékőrzés vagy funkcióváltás? A városrehabilitáció eltérő típusai Budapesten

Zatykó Zsuzsanna:

A válság indukálta szabályozási lépések

Kardos Barbara:

Számviteli információs rendszer értékelemzése

Blumné Bán Erika:

A dokumentációs kontrollok fejlesztése a belső ellenőrzési kontrollrendszerben

Csanádi Ágnes (moderátor):

Pódium - beszélgetés: pódiumon az önkormányzatok finanszírozása

Komlósi Edit, Göndör András:

A személyiség alapú érzelmi intelligencia modell alkalmazásának lehetőségei az érzelmi intelligencia szervezeti teljesítményre gyakorolt hatásának mérésében

Keszei Barbara, S. Siklósi Zsuzsanna, Kodó Tímea, Déri Anna:

Az állásinterjúk környezetpszichológiája

Zsigmond Száva:

Vezető- és személyiségfejlesztés elméleti háttere sport szemlélettel a business coachingban

Szegedi Krisztina:

Az etikai intézményesítés hazai gyakorlata Magyarországon

Falkné Bánó Klára:

Kommunikációs kultúra - kulturális/interkulturális kompetencia, kulturális intelligencia; az interkulturális kompetencia fejlesztésének módszerei

Dén-Nagy Ildikó, Király Gábor, Paksi Veronika:

A család változásai és az infó-kommunikációs technológiák

Thuma Orsolya:

Boldogság és társadalom

Gombás Judit:

A korai hatások szerepe a problémás személyiségfejlődésben

Csikósné Sipeki Irén:

Munkaértékek a középiskolában és a BGF KVIFK hallgatói körében

Lőrincz Andrea:

A könyvtár a felsőoktatás szolgálatában

Sato Noriko, Székács Anna:

Egy magyar-japán közös szerkesztésű japán nyelvkönyv készítésének tanulságai - módszertani, kultúraközi és gender szempontból

Köhler Ágnes:

Az érem másik oldala

Balogh Katalin:

Három szín: kék - Színek a nyelvoktatásban

Nagy Rita:

"Etwas zum Zeitvertrieb" - Kultur- und Wissensvermittlung in den deutschsprachigen Kalendern um 1800 in Ungarn