Szövegdoboz: ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁR
Szövegdoboz: BGF KÜLKERESKEDElmi kar

BGF Tudományos Évkönyv 2010

Telefonszám: +36-1-467-7800

          / 341 m. Kölcsönző
          / 392 m. Tájékoztató
          / 397 m. Folyóirat-olvasóterem

Faxszám: +36-1-467-7960
E-mail:
konyvtar@kkk.bgf.hu

Elérhetőségünk:

1165 Budapest, Diósy Lajos u. 22-24.

Kezdőlap

Diplomadolgozatok

BGF Tudományos Évkönyv

EU Working Papers

Szakmai Füzetek

Oktatói publikációk

Oktatói honlapok

Hallgatói bibliográfiák az EU-ról

35 éves a Külkereskedelmi
Főiskola

Interkulturális tananyag

Tájkép.kkf.hu

Könyvtári honlap

Online katalógus

Súgó

Biróné Udvari Katalin:

Autentikus szakszövegek a szaknyelvi órán - egy online-felmérés tapasztalatai

Kiss Katalin:

Morfológiai akcióminőség - létező fogalom-e az angolban?

Válóczy Marianna:

A tolmácsoláshoz szükséges képességek és a tolmács-személyiség alakulása napjainkban. Képességfejlesztés a Tolmácsolás-gyakorlat órán

Király Éva:

Nagyméretű kiskereskedelmi üzletláncok és beszállítóik közötti együttműködési területek, valamint vállalati információs rendszereik partner-kapcsolati jellemzői

Totth Gedeon, Fodor Mónika, Hlédik Erika:

A fogyasztói magatartás empirikus vizsgálata a pálinkafogyasztók körében

Veres Zoltán,
Nádor Éva:

Projektaktorok kockázatészlelése és kockázatkezelése

Biró A. Zoltán:

Kulturális értékek és regionális fejlesztéspolitika

Szabó Dániel:

A kommunikátor felelősségének mérési lehetőségei

Horváth Jenőné:

Hallgatói preferenciák vizsgálata a felsőoktatásban

Radványi Tamás:

Egy laikus a matematikatanítás módszeréről

Sándorné Kriszt Éva:

Hungarian higher education and the Bologna process

Zsupanekné Palányi Ildikó:

A magas növekedést elérő vállalkozások jellemzői Zala megye feldolgozóiparában

Gubán Miklós,
Gubán Ákos:

Egy multinacionális vállalat centrumkeresési problémájának elemzése és előkészítése egy genetikus algoritmussal történő megvalósításhoz

Heidrich Balázs:

The role of paternalistic leadership in changing organizational cultures: a Hungarian-Romanian comparison

Jarjabka Ákos:

Hasonlóságok és különbségek a közép- és kelet-európai országok nemzeti, szervezeti kultúrájában

Marosán György:

Mi az ember? - egy evolúciós szintézis körvonalai

Roóz József:

Miért nincs Magyarországon HR mesterképzés?

Domonkos Endre:

The evaluation of the Spanish EU-Presidency

Hrabovszki Ágnes Zsuzsa:

Ki eteti a cápákat? Az IT ipar és a szürke piac

Majoros Pál:

Szomszédságpolitika és külgazdasági stratégia

Pólyi Csaba:

Brazília geopolitikai felértékelődése a Lula-kormányzat alatt

Szél Katalin:

Külforgalmi struktúraváltozás a válság éveiben Magyarországon

Hidasi Judit:

Társadalom és kommunikáció Japánban

Nyusztay László:

A migráció néhány kérdése a BGF Magyar Tudomány Ünnepe nemzetközi tanulmányok szekciójában

Szekeres Diána:

A jogi segítségnyújtás nemzetközi kötelezettségeink rendszerében, a magyarországi jogi segítségnyújtás rendszerének kialakítása, a jövő a társadalmi és politikai változások tükrében

Kardos Barbara:

Számviteli munka etikai kérdései és a számvitel rendjének megsértése

Kovácsné Antal Anita:

A továbblépés egy lehetséges útja a KKV-k kockázati tőkefinanszírozási helyzetének javításában

Sisa Krisztina:

A Balanced Scorecard alkalmazásában rejlő lehetőségek az önkormányzati szektorban

Happ Éva:

Fogyasztói magatartás vizsgálata a nemzetközi konferenciák magyarországi piacán

Rudolfné Katona Mária:

Fogyasztói magatartás a magyar melegkonyhás vendéglátóhelyeken - egy kérdőíves felmérés eredményei

Sipos Erika:

"Olvasható városok", avagy a kognitív térképek módszerének használata egy konkrét városkutatási munka példáján

Tóth Zoltán:

Adalékok az európai fő fogadó országok turizmusának elemzéséhez

Gombás Judit:

A gazdasági válság pszichológiai vonatkozásai

H. Farkas Julianna:

Kortárs segítők a mindennapokban

Z. Papp Zsuzsanna:

Csalás a felsőoktatásban