Szövegdoboz: ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁR
Szövegdoboz: BGF KÜLKERESKEDElmi kar

BGF Tudományos Évkönyv 2007

Telefonszám: +36-1-467-7800

          / 341 m. Kölcsönző
          / 392 m. Tájékoztató
          / 397 m. Folyóirat-olvasóterem

Faxszám: +36-1-467-7960
E-mail:
konyvtar@kkk.bgf.hu

Elérhetőségünk:

1165 Budapest, Diósy Lajos u. 22-24.

Szép Katalin:

A statisztika változó szerepe, változó minőségi igények

Ilyésné Molnár Emese:

Gondolatok a minőség mérhetőségéről

Bódi Erzsébet:

Intertemporális választás - az időtényező bekapcsolásával hozott fogyasztói döntések. A modellben való gondolkodás útkeresései egy példán keresztül

Zsupanekné Palányi Ildikó:

A vállalati növekedés a vállalati életciklus-modellek tükrében

Ferkelt Balázs,
Gáspár Attila:

Konvergencia-vizsgálatok az Európai Unióban

Imre Gabriella:

Kárpátalja: híd vagy periféria?

Dara Péter:

Szemelvények a 2007. évi Országos HR Benchmark Felmérés kutatási összefoglalójából

Jármai Erzsébet Mária:

HR-fejlesztés interdiszciplináris alapon

Göndör András:

A munkahelyi mentorok érzelmi intelligencia alapú képzésének jelentősége és lehetőségei

Székács Anna,
Sato Noriko:

Milyen munkaerőt igényelnek a hazánkban működő távol-keleti cégek? Új utak a távol-keleti régió menedzsmentjében és kultúrájában otthonos emberi erőforrás képzése terén

Vajda Beáta,
Veres Zoltán:

Chances and limits of shared decision making in doctor-patient relationship. The possibility of using diaries as a research method

Hamburger Béla:

Reklám: vállalati érdek vagy társadalmi elvárások

Mosonyiné Ádám Gizella:

Logisztikai rendszerek a fenntarthatóság szolgálatában

Horváth Gézáné,
Tátrai Anna:

A mezőgazdasági és élelmiszeripari megbízók és logisztikai szolgáltatóik együttműködési sajátosságainak vizsgálata a kapcsolati jellemzők elemzésével

Jäckel Katalin,
Jäckel Márta:

Az egészségtelen élelmiszertermékek vásárlásával kapcsolatos fogyasztói attitűdök és következményeik

Török Lajos:

Az ökogazdálkodás és forgalmazás aktuális helyzete. Primer kutatás feldolgozása

Sándor Dénes:

Tájjellegű ételek megjelenésének elemzése a dél-dunántúli turisztikai régió ételválasztékában

Füreder Balázs:

Rozsólis, a kora újkori likőr

Korom Erik:

Teljesítményértékelés a szolgáltató szektorban működő magyar kis- és középvállalatok gyakorlatában

Madarasiné Szirmai Andrea:

A környezeti vezetői és pénzügyi számviteli információk kapcsolata és megjelenítési lehetőségeik az éves beszámolóban

Kresalek Péter:

Beszámolási hajlandóság és a számviteli beszámolók hasznosításának hazai gyakorlata

Sisa Krisztina A.:

A magyarországi cégek és fizetésképtelenségi eljárások főbb jellemzői a korábbi és a hatályos, "új" csődtörvény és a számok tükrében

Kovácsné Antal Anita:

New aspects of financing small and medium-sized enterprises

Lamberné Katona Mónika:

Reformkényszer a közigazgatásban? A kistérségek feladatkörének vizsgálata Zala megyében

Anwar Mustafa:

A felsőoktatási minőség és megelégedés menedzselése

Dobák Dóra:

Digitális portfólió jelentősége a pedagógiai értékelésben

Benke Eszter:

Rater and Rating Scale Interaction in the Validation of the Assassment of Writing Performance

Tick Andrea:

A problémamegoldó módszer alkalmazási lehetőségei a tanítási órán, és sikere a Külkereskedelmi Főiskolai Kar angol nyelvű képzésén

Szőke Andrea:

Gondolatok a Prezentációs és íráskészség-fejlesztés kurzusról

Menus Borbála,
Stengel Katrin:

Möglichkeiten für den Einsatz von Multimedia im Fachsprachenunterricht am Beispiel eines E-Mail Projektes

Herczeg Ildikó Márta:

A humor, mint motivációs tényező az idegen nyelvi órákon

Válóczi Marianna:

Tantárgyfejlesztési kísérletek a Tolmácsolás olasz nyelven tantárgyból

Starodubcev Valentin Fjodorovic:

Voprosy mezhkul'turnoj kommunikacii v sovremennom biznese (Teorija i praktika)

Szabó Dániel:

A Bogner-lépcsőn álló egyén, avagy a szervezeti kommunikáció evolúciójának funkcionalista magyarázata

Kónyi Judit:

Volt-e élet az e-mail előtt? Emily Dickinson levelei az ókori és középkori levélírás tükrében

Bodolay László:

Konflikt oder Konsens? Kommunikationsprobleme zwischen "Ossis" und "Wessis"

Fülöp Tamás:

Gróf Széchenyi István kereskedelmi tárgyú reformjavaslatai a Hitelben

Hámori Antal:

A gazdaság etikai aspektusa - reformok útján

Thuma Orsolya.

A nyelv evolúciója

Szenderák Gabriella:

Gyula Krúdy and the psychoanalysis

Makrányi Zsófia:

Social Variation in Early Modern English, Reflected in Shakespeare's 'A Midsummer Night's Dream'

Kiss Katalin:

A corpus-based approach to morphological productivity

 

 

 

 

Kezdőlap

Diplomadolgozatok

BGF Tudományos Évkönyv

EU Working Papers

Szakmai Füzetek

Oktatói publikációk

Oktatói honlapok

Hallgatói bibliográfiák az EU-ról

35 éves a Külkereskedelmi
Főiskola

Interkulturális tananyag

Tájkép.kkf.hu

Könyvtári honlap

Online katalógus

Súgó