Szövegdoboz: ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁR
Szövegdoboz: BGF KÜLKERESKEDElmi kar

BGF Tudományos Évkönyv 2009

Telefonszám: +36-1-467-7800

          / 341 m. Kölcsönző
          / 392 m. Tájékoztató
          / 397 m. Folyóirat-olvasóterem

Faxszám: +36-1-467-7960
E-mail:
konyvtar@kkk.bgf.hu

Elérhetőségünk:

1165 Budapest, Diósy Lajos u. 22-24.

Veres Pál:

Az 1929-1933 –as világgazdasági válság marxista magyarázatának mai relevanciája. A jelenlegi világválság megoldásának intézményi vonatkozásai

Lentner Csaba, Kolozsi Pál, Tóth Gergely:

A pénzügyi válságkezelés lehetséges alternatívái Magyarországon és az Európai Unióban

Csejtei István:

Siker a válságban: tíz éves az európai biztonság– és védelempolitika (ESDP)

Vereckei László:

Gondolatok a piacgazdasági rendszer különböző szemléletű megközelítéséről

Király Éva:

Viszonyok vagy iszonyok? Avagy a hosszú távú piaci kapcsolatok sajátosságai a hazai vállalati gyakorlatban

Simon Szilvia:

A konszolidáció mint válságmegelőzés egyik lehetséges eszköze

Kardos Barbara:

Kiegészítő melléklet hasznosítása

Varga Péter:

Magyarországi cégek, telephelyek szerepe, helyzete a közép-európai cégek logisztikai munkáiban. Az infrastruktúra és a logisztikai informatika szerepe a fejlesztésekben

Bártafai Endre:

Szállodák nem csak látóknak

Fehér Patrik, Füreder Balázs, Várvizi Péter:

Válság és megújulás a magyar vendéglátásban a 21. század elején

Fodor Mónika:

Értékrend, élelmiszerfogyasztói preferencia és a szolgáltatás-választás indítékai közötti összefüggések a hazai munkahelyi étkezés piacán

Tusor András:

A gasztronómia új megközelítése a rendszerváltás óta megjelent szakácskönyvekben

Dobai Szilvia:

A Leader-szerű tervezés tapasztalatai a zalai aprófalvakban

Gál Erzsébet:

Az önkormányzati CAMELS módszer, mint az önkormányzatok gazdálkodásának elemzésére alkalmazható lehetséges alternatíva

Gubán Ákos:

Biomasszát feldolgozó üzemek telepítésének célfüggvény-elemzése

Hornung Tamás:

Diszkrét egyenletes közelítés: a lineáris programozás egy alkalmazása

Kinczel Ferenc:

Kiszolgálási folyamat vizsgálata egy „életbevágó” sorbanállási jelenségben. Mentőszolgálat szimulációs elemzése

Rádi György:

Megbízható mérések és számítások a karbantartás-szervezés területén Excel segítségével

Zsupanekné Palányi Ildikó:

A vállalati növekedés mérésének problematikája

Ilyésné Molnár Emese:

Az oktatás minőségének mérhetőségéről

 

 

Bakos Viktor, Bánhalmi Árpád:

Sikeres tanulási stratégiák

Keszei Barbara:

Aktív környezethasználat az oktatásban

Szabó Zsolt, Paróczai Péter, Szabó Attila:

Vonzerő fejlesztés menedzselése egy elmaradott térség felsőoktatási intézetében

Nyusztay László:

Berlusconitól Berlusconiig: az olasz külpolitika néhány vonása a 2000-es években

Hubai József:

Olvadó Jeges-tenger — erősödő geopolitika

Hidasi Judit,
Yulia V. Lukinykh:

A comparison of Russian and Hungarian Business Cultures

Bajnai Blanka:

Az ILO-OECD foglalkoztatási ráták alkalmazásának korlátai a fiatalok esetében

Székely Andrea:

Az európai uniós szakszövegek fordítási problémái, különös tekintettel a határ menti együttműködésekre

Kezdőlap

Diplomadolgozatok

BGF Tudományos Évkönyv

EU Working Papers

Szakmai Füzetek

Oktatói publikációk

Oktatói honlapok

Hallgatói bibliográfiák az EU-ról

35 éves a Külkereskedelmi
Főiskola

Interkulturális tananyag

Tájkép.kkf.hu

Könyvtári honlap

Online katalógus

Súgó