Szövegdoboz: ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁR
Szövegdoboz: BGF KÜLKERESKEDElmi kar

BGF Tudományos Évkönyv 2005

Telefonszám: +36-1-467-7800

          / 341 m. Kölcsönző
          / 392 m. Tájékoztató
          / 397 m. Folyóirat-olvasóterem

Faxszám: +36-1-467-7960
E-mail:
konyvtar@kkk.bgf.hu

Elérhetőségünk:

1165 Budapest, Diósy Lajos u. 22-24.

Nagy András:

A Jánossy-féle trend a mai magyar gazdaságban. A vizsgálat folytatása

Török Hilda:

Egy alternatív közgazdasági gondolkodás nyomában

Hubai József:

Magyarország természeti erőforrásainak gazdálkodása az Európai Unióban

Ferkelt Balázs:

Konvergencia az Eurozónában a közös pénz bevezetése előtt és után

Majoros Pál -
Imre Gabriella:

Az Európai Unió és Japán gazdasági és kereskedelmi kapcsolatainak sajátos vetületei a '80-as évekig

Bierbaum Erika:

A szolgáltatások piacának sajátosságai az Európai Unióban. Vita a szolgáltatásokról szóló irányelvekről

Paróczai Péter -
Paróczai Veronika -
Paróczai Péter (ifj.)


A makrogazdaság terület alapú irányításának néhány dilemmája

Lambertné
Katona Mónika
:

Az európai integráció kihívásai Zala megye munkaerőpiacán

Veres Zoltán -
Mihály Nikolett:

The competence - risk - communication - satisfaction chain in the service industry

Eszes István:

Kísérlet az e-business tevékenység üzleti modelljeinek megfogalmazására és osztályozására

Marosán György:

A bizalom és az együttműködés evolúciója

Ternovszky Ferenc:

Munka, anyaság, család

Tátrai Anna:

A logisztikai szolgáltató és a megbízó közötti szerződés sajátosságai

Szabó Géza:

A környezetbarát vendégfogadói hálózat kiépítésének lehetőségei a Dél-Dunántúlon

Gubán Ákos:

Sztochasztikus igényt kielégítő inhomogén kiszolgálási csatornák működésének optimalizálása

Gubán Miklós:

Egy többfokozatú centrumkeresési probléma belső fázisának nem lineáris programozási modellje és egy megoldási módszere

Sándorné Kriszt Éva:

Statisztikai érvelések a magyarországi kis- és középvállalkozások jobb megismeréséhez

Korom Erik:

A magyar kis- és középvállalkozások az Európai Unióban

Csesznák Anita:

A vállalati jellemzők közötti kapcsolatok vizsgálata az EU-csatlakozás idején a "Versenyben a világgal" kutatási programban résztvevő vállalatok adatai alapján

Szatmári Ferenc:

Az Európai Unió pénzinformatikai rendszerei és a magyar csatlakozás

Balláné Nagy Katalin:

A hozzáadott érték típusú adóztatás sajátosságai az Európai Unió kiválasztott országaiban és ennek magyarországi vonatkozásai

Kresalek Péter:

A mérlegelemzés egyes módszertani kérdései

Borgulya Ágnes:

Az európai egység kulturális sokszínűsége az értékrendek és a kultúraközi kommunikáció kutatása szemszögéből

Falkné Bánó Klára:

Interkulturális útmutató nemzetközi cégek és projektek vezetői és tagjai számára

Mundt Thomasné:

Prezentációk nemzetközi vásárokon

Harsányi Dávid -
Szántó Szilvia:

Interaktivitás megjelenése, szükségessége és lehetőségei a felsőoktatás adminisztrációs tevékenységében

Lehoczky Mária:

A főiskolai hallgatók tanulási-tudástertemtési kompetenciái

Erki Katalin:

Intézményi helyzetelemzés, avagy hogyan látják a hallgatók a BGF-PSZFK Salgótarjáni Intézetét

Thuma Orsolya:

A mentális lexikon szerveződése

Szűcs Kinga:

A nyelv szerepe az idegen nyelvű matematikaoktatásban. Védőbeszéd az idegen nyelvű szaknyelvi kompetencia fejlesztése mellett

Gombás Judit:

Zenei preferenciák vizsgálata és ezek gyakorlati jelentősége

Menus Borbála:

Szaknyelv(ek) és a köznyelv viszonyáról a német és magyar szakirodalom tükrében

Dévény Ágnes -
Loch Ágnes:

A szóbeli és írásbeli vizsgafeladatokkal kapcsolatos vizsgázói és vizsgáztatói vélemények összehasonlító elemzése

Biróné Udvari Katalin:

A fogalomtérkép gyakorlati alkalmazása a szakmai idegennyelv-oktatásban

Szőke Andrea:

A BGF NYTK német középfokú szakmai nyelvvizsgájának egyes részei a KER tükrében

Kezdőlap

Diplomadolgozatok

BGF Tudományos Évkönyv

EU Working Papers

Szakmai Füzetek

Oktatói publikációk

Oktatói honlapok

Hallgatói bibliográfiák az EU-ról

35 éves a Külkereskedelmi
Főiskola

Interkulturális tananyag

Tájkép.kkf.hu

Könyvtári honlap

Online katalógus

Súgó