Szövegdoboz: ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁR
Szövegdoboz: BGF KÜLKERESKEDElmi kar

BGF Tudományos Évkönyv 2006

Telefonszám: +36-1-467-7800

          / 341 m. Kölcsönző
          / 392 m. Tájékoztató
          / 397 m. Folyóirat-olvasóterem

Faxszám: +36-1-467-7960
E-mail:
konyvtar@kkk.bgf.hu

Elérhetőségünk:

1165 Budapest, Diósy Lajos u. 22-24.

Majoros Pál:

Magyarország a világgazdaságban, világkereskedelemben

Szolcsányi Bálint:

Demokraták és relativisták - a demokrácia-deficitről szóló vita egynémely sajátossága

Molnár Beáta:

Területi tervezés Magyarországon

Lambertné Katona Mónika:

Strukturális alapok forrásainak szerepe a kistérségek fejlesztésében

Nagy András:

Kardinális vagy ordinális hasznosság?

Lovasné Avató Judit:

Főbb demográfiai folyamatok 1990 és 2005 között

Dara Péter:

Az Országos HR Benchmark Felmérés kutatási összefoglalójának ismertetése

Göndör András:

Szervezetfejlesztés: érzelmi intelligencia fejlesztési stratégiák

Ternovszky Ferenc:

Végzett hallgatóink a call centerek vonzásában. Menjünk? Ne menjünk?

Zsupanekné Palányi Ildikó:

A tulajdonosi értékelmélet kialakulása, megjelenése a vállalati stratégiaalkotásban és marketingben

Csesznák Anita:

Examination of Impact Factors of the Profitability by using Multivariate Statistical Methods Determination of the Probability Factor

Kresalek Péter:

Mutatószámrendszerek a vállalati elemzésben

Madarasiné Szirmai Andrea:

The Authentic Content of Financial Statements in the Light of Environmental Information

Sisa Krisztina A.:

Hitelezővédelmi eszközök a magyar és európai uniós társasági és számviteli jogban, különös tekintettel a tőkevédelmi eszközökre

Hofmeister Tóth Ágnes, Totth Gedeon:

Fogyasztói szokások alakulása a magyar borfogyasztásban. Az értékek szerepe a borvásárlásban

Medvéné Szabad Katalin:

Öko-marketing, mint a marketing mix elemek környezetközpontú megközelítése

Harsányi Dávid,
Kosaras Klaudia:

Újszerű marketingkommunikációs eszközök

Hamburger Béla:

A reklámszakma saját sírját ássa...

Tóth Arnold:

Módszerek és technikák - a kültéri hirdetési felületek hatékonyságának vizsgálata

Elisabeth Peschke:

Und wenn die kan Almdudler haben, dann geh i weider Ham... Werbung in Österreich zwischen Kräuterlimonade und Mozartwahn. Betrachtungen und Bemerkenswertes zur Werbung in Österreich

Trombitás Endre:

A szókészlet rétegeinek szerepe a reklámok nyelvében

Böcskei Elvira:

Támogatások a turizmusban: kihívások és lehetőségek

Madár Péter,
Miklós Mónika:

Komplex kulturális-turizmusfejlesztési projektek regionális és makrogazdasági hatásai

Bierbaum Erika:

A városfejlesztés és a turizmus szempontjai egy fővárosi kerület példáján

Jusztin Mária:

Néhány gondolat a Nagy Ízutazás tematikus évről

Hámori Antal:

Felszolgálási díj a magyar jogban

Dévény Ágnes,
Szőke Andrea:

Milyen nyelvtudást vár el a munkaadó a munkavállalótól?

Biróné Udvari Katalin:

A szaknyelvi óra, mint a gazdasági kultúra közvetítésének színtere

Kétyi András:

E-learning technikák alkalmazásának lehetőségei az idegennyelv-oktatásban

Loch Ágnes:

Task types in assessing reading comprehension

Balázs Júlia:

Miért éli meg sok diák sorozatos kudarcként az angol nyelv elsajátításának folyamatát?

Győri Anna,
Martínez Ágnes, Rentería Ann-Mária:

Kabátot a gombhoz: pedagógiai alkalmazások az új generációs nyelvi laboratóriumban

Abdalla Rozália:

Helyzetértékelés a BGF Külkereskedelmi Főiskolai Karon

Berán László:

Kreatív oktatóprogramok készítésének eredményei és tapasztalatai tanár szakos hallgatók körében

Gombás Judit,
Stachó László:

Matematikai és zenei képességek vizsgálata 10-14 éves gyerekeknél

Kripkó Edit:

Ügyes reklámfogás, avagy elkötelezett irodalompártolás? A Goncourt-díj szerepe a francia könyvkiadásban és az irodalmi életben

Osváth Gábor:

Kultúraközi kommunikációs dolgozatok és felmérések tanulságai

Thuma Orsolya:

A tréning szerepe a tanárképzésben

 

 

Kezdőlap

Diplomadolgozatok

BGF Tudományos Évkönyv

EU Working Papers

Szakmai Füzetek

Oktatói publikációk

Oktatói honlapok

Hallgatói bibliográfiák az EU-ról

35 éves a Külkereskedelmi
Főiskola

Interkulturális tananyag

Tájkép.kkf.hu

Könyvtári honlap

Online katalógus

Súgó