Szövegdoboz: ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁR
Szövegdoboz: BGF KÜLKERESKEDElmi kar

BGF Tudományos Évkönyv 2004

Telefonszám: +36-1-467-7800

          / 341 m. Kölcsönző
          / 392 m. Tájékoztató
          / 397 m. Folyóirat-olvasóterem

Faxszám: +36-1-467-7960
E-mail:
konyvtar@kkk.bgf.hu

Elérhetőségünk:

1165 Budapest, Diósy Lajos u. 22-24.

Göndör András:

Az emberi tényező szerepe a vállalati tudástranszferben

Nagy András:

Szoftverlopás? A szerzői jogok politikai gazdaságtana

Szatmári Ferenc:

Integrált vállalatirányítási rendszerek (ERP) és a controlling informatikai támogatása (OLAP technológiák)

Paróczai Péter:

A multinacionális nagyvállalati rendszer irányítástechnikai megoldásainak háttere

Eszes István:

Kicsi tű a nagy szénakazalban... Avagy az internetes keresőgép marketing néhány kérdése

Majó Zoltán - Veres Zoltán:

Felhasználói attitűdök tipizálhatósága az információtechnológiai térben

Majláth Melinda:

A környezeti tudás és a környezetbarát fogyasztás kapcsolata

Hubai József:

Széndioxid-árupiac az információs társadalomban

Ritzlné Kazimir Ildikó:

A kísérleti közgazdaságtan két irányzatának összehasonlítása

Kresalek Péter:

A számviteli beszámolók elemzésének egyes elméleti kérdései

Pollákné Császár Edit:

A vállalati pénzfolyamatok menedzselésének változásai és sajátosságai a kis- és középvállalati szférában

Sági Judit:

Árfolyam-konvergencia, ERM-II. tagság

Geró Imre:

Szövetkezés és marketing (A fogyasztási szövetkezeti kereskedelem aspektusából)

Hámori Antal:

A csomagküldő kereskedés és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatás jogi szabályozásának kapcsolata

Rudolfné Katona Mária:

Az elégedettség és a lojalitás kapcsolata az éttermi vendéglátásban

Magyar Márton:

A szállodai és vendéglátó szolgáltatások fejlesztése az animációs programok bevezetésével

Erki Katalin:

A piaci környezet elemzése a felsőoktatás területén

Zsupanekné Palányi Ildikó:

A közgazdasági Nobel-díj története, a díjazottak elméleteinek megjelenése az elméleti közgazdaságtan főiskolai oktatásában

Mártfai Márta:

A diskurzusok új arca

Hillerné Farkas Julianna:

Az értékrend változásai empirikus vizsgálatok tükrében (A rendszerváltástól napjainkig)

Korom Erik:

Az aktív tanulás támogatásának egy lehetséges eszköze a számvitel területén

Sütő Gergely:

Az informatikai oktatás kihívásai az új évezred hajnalán. Informatika a gazdasági felsőoktatásban

Bernát László:

Beszámoló egy módszertani kísérletről (Tanár szakos hallgatók multimédiás tananyag-készítési kísérlete, és tapasztalatai)

Sato Noriko -
Székács Anna:

Az információs társadalom hatása a nyelvi terjeszkedésre - japán példákon

Brádeánné Gacs Judit:

Felnőttek nyelvi képzése - feladatok és lehetőségek

Csányi Eszter:

Fordítási nehézségek az üzleti nyelvben (német és magyar újságcikkek alapján)

Szőke Andrea:

A német nyelvű íráskészség vizsgálata a BGF KVIF Karán

Győrfi Gábor:

Az e-learning lehetőségei és esélyei a felgyorsult információáramlás korában

Horváth Gézáné:

A hazai készletmodellezés lehetőségei az Európai Unióban

Dunai Katalin -
Cselényi József:

Kiépítendő, nem konvertálható logisztikai erőforrások kapacitásának optimalizálása egy speciális esetben

Horváth Jenőné:

Módszerek a multikollinearitás kezelésére

Bánhalmi Árpád:

Statisztikai mutatók elemi úton

 

 

 

 

 

 

Kezdőlap

Diplomadolgozatok

BGF Tudományos Évkönyv

EU Working Papers

Szakmai Füzetek

Oktatói publikációk

Oktatói honlapok

Hallgatói bibliográfiák az EU-ról

35 éves a Külkereskedelmi
Főiskola

Interkulturális tananyag

Tájkép.kkf.hu

Könyvtári honlap

Online katalógus

Súgó