Szövegdoboz: ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁR
Szövegdoboz: BGF KÜLKERESKEDElmi kar

BGF Tudományos Évkönyv 2002

Telefonszám: +36-1-467-7800

          / 341 m. Kölcsönző
          / 392 m. Tájékoztató
          / 397 m. Folyóirat-olvasóterem

Faxszám: +36-1-467-7960
E-mail:
konyvtar@kkk.bgf.hu

Elérhetőségünk:

1165 Budapest, Diósy Lajos u. 22-24.

Iványi Károly:

Perspektívák és dilemmák európai uniós csatlakozásunk küszöbén

Szolcsányi Bálint - Vándor János:

Az Európai Konvent (Az EU újszerű tárgyalási fóruma)

Szebellédi István:

Európai trendek, magyar követelmények között a területi finanszírozás rendszere

Illés Ivánné:

Az Európai Unió strukturális politikájának jövője és forgatókönyvei 2006 után

Hegedüs Dóra:

A magyarországi munkaerő-áramlás átmeneti korlátozása az EU egyes tagországaiban

Falkné Bánó Klára:

Hungary, a Bridge between East and West: Cultural Aspects of Joining the New Europe

Majoros Pál:

A Kínai Köztársaság (Tajvan) és az Európai Unió kapcsolatai az ezredfordulón

Győrfi Gábor:

Elektronikus fizetési rendszerek az EU-csatlakozás tükrében

Kozma Ferenc:

A külpiaci partnerválasztás logikája (adalékok a magyar stratégiához)

Nyusztay László:

Regionális együttműködés Kelet-Közép-Európában: a Visegrádi Négyek első évtizedének néhány tapasztalata

Hubai József:

A világgazdaság konjunktúragyenge ciklusának áthidalása

Székely-Doby András:

Mennyiben új az Új Gazdaság? Az Új Gazdaság és a transznacionális társaságok kapcsolata az Egyesült Államokban

Paróczai Péter:

A gazdaság multiregionális fejlődésének kérdései a kelet-nyugati tengely mentén

Lehoczky Anikó:

Működő tőke kiáramlása Magyarországról. A magyar tőkeexport és a külföldiek tőkekivonása

Scheiring Gábor:

Elszabadult szabadság: Értekezés a neoliberális gazdaságfejlődési modellről a fenntarthatóság szempontjából

Bendigné Csánky Hayna:

Az Incoterms és a szerződéskötés gyakorlata - Hogyan válasszuk ki az optimális fuvarparitást?

Eszes István:

Márkaképzés online környezetben

Veres Zoltán:

Relationship value in the management consulting

Göndör András:

Érzelmi Intelligencia és szervezeti kommunikáció

Tóth Antal:

A szervezeti (vállalati) kultúra kialakítása és szerepe a szervezetek minősítésénél. Javaslat egy általános szervezeti kultúra modellre

Matukovics Gábor:

A mérlegelméletek alapjai, a hozadékelvre épülő tulajdonosi mérleg bemutatása

Csesznák Anita:

A jövedelmezőség vizsgálata, különös tekintettel az agrárgazdaságokra

Tátrai Anna:

A logisztikai költségek kimutatásának nehézségei a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban

Bocsó Klára:

Az egyéb szervezetek beszámolási és könyvvizsgálati sajátosságai

Simon Szilvia:

Several key features of leasing accounting

Siklósi Ágnes:

Several special issues of the evaluation securities representing credit relation

Sági Judit:

Bankszektor - strukturális kihívások és kockázataik

Medvéné Szabad Katalin:

Bűvészkedés a génekkel, avagy mi kerül a vásárló kosarába?

Tóth Zoltán:

Az európai térbeli folyamatokat befolyásoló tényezők elemzéséből a turisztikai területfejlesztés számára levonható következtetések

Jusztin Mária:

Az idegenforgalom híd szerepének szempontjai a két világháború közötti magyar szaksajtóban

Székács Anna:

Japán vendég - magyaros vendéglátás: Mit tehet a japánnyelv-oktatás a japán beutazó turizmus fejlesztéséért?

Gubán Ákos:

Egy generikus algoritmus konvergencia-vizsgálata

Gyurkó György:

Üzleti alkalmazások tervezése objektumorientált megközelítéssel (Az elmélet és a gyakorlat összevetése)

Horváth Jenőné:

Dönteni bizonytalanság körülményei között

Lőrincz Sándor:

A sorbanállás elméletének lehetséges gazdasági alkalmazásai

Molnár Sándor:

Valós másodfokú algebrai számok diofantikus approximációja

Zibolen Endre:

CAS procedures and fractals

Balogh Katalin:

A nyelvészeti udvariasság-elméletek jelentősége a nyelvoktatás számára

Baloghné Petkevics Olga:

Abbreviacija kak jazykovoe javlenie: neizbenoe zlo?

Fodorné Balthazár Enikő:

A német nyelv a gazdaságban versus a német gazdasági nyelv oktatása

Győri Anna:

Szemléletváltás a hangzó anyagok használatában a posztkommunikatív nyelvoktatásban

Radványi Tamás:

Nyelvtanulás: mítoszok és téveszmék

Bernát László:

A multimédiás oktatóprogram-készítés időszerűsége, egy hatékony módszere

Csibi Sándor - Sternerné Végh Ágnes:

Ki fél jobban a módszertani szigorlattól?

Pataricza Szilvia - Török Lajos:

A tankönyvtől a hatékony tanári előadásig, avagy az informatika ismeretek szintetizálása a szakközgazdász hallgatók módszertani képzésében

 

 

Kezdőlap

Diplomadolgozatok

BGF Tudományos Évkönyv

EU Working Papers

Szakmai Füzetek

Oktatói publikációk

Oktatói honlapok

Hallgatói bibliográfiák az EU-ról

35 éves a Külkereskedelmi
Főiskola

Interkulturális tananyag

Tájkép.kkf.hu

Könyvtári honlap

Online katalógus

Súgó