Szövegdoboz: ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁR
Szövegdoboz: BGF KÜLKERESKEDElmi kar

BGF Tudományos Évkönyv 2001

Telefonszám: +36-1-467-7800

          / 341 m. Kölcsönző
          / 392 m. Tájékoztató
          / 397 m. Folyóirat-olvasóterem

Faxszám: +36-1-467-7960
E-mail:
konyvtar@kkk.bgf.hu

Elérhetőségünk:

1165 Budapest, Diósy Lajos u. 22-24.

1 Budapest Bank, ügyvezető igazgató

Roóz József:

A gazdasági főiskolai képzés aktuális kihívásai

Falkné Bánó Klára:

Egy Leonardo-projekt bemutatása és tanulságai

Forgács Attila - Barlai Róbert - Fodor László - Kulikné Láng Zsuzsanna - Jachimovitsné Kapitány Magda:


Kommunikációs tréning tapasztalatok a Külkereskedelmi Főiskolai Karon. A hallgatók véleményezésének tartalomelemzése

Dara Péter:

A felsőoktatás szerepe a humán erőforrás fejlesztésében, különös tekintettel a régiókra

Nyusztay László:

Néhány gondolat az új világrendről és az elfelejtett harmadik világról

Harmat Zsigmond:

Az inflációs mechanizmus működésének néhány vonatkozása a modern gazdaságtanban

Tátrai Anna:

A logisztika jelentősége az agrártermékek nemzetközi kereskedelmében

Viczai Péter Tamás:

Oroszország mai szemmel, különös tekintettel a magyar-orosz kereskedelmi kapcsolatok alakulására - egy moszkvai tanulmányút tapasztalatai alapján

Menus Borbála :

A közterületi reklám Ausztriában, Németországban és Svájcban

Kovács Levevnte:1

A kisvállalatok kapcsolata a pénzintézetekkel

Medvéné Szabad Katalin:

Kisvállalkozások és a környezetközpontú vállalatirányítási rendszer hazai helyzete

Géró Imre:

Élni és élni hagyni - multinacionális láncok a hazai kereskedelemben

Sipos Zoltán,
Marczell Viktória:

A finn kormány kisvállalkozásokat segítő politikája a 90-es évektől mostanáig

Parányi György:

Új vonások az eredményesség és a minőségi megfelelés elemzésében

Anwar Mustafa:

A minőségi paramétereket teljesítő funkciók és költségeik újszerű feltárása

Tóth Antal:

A minőségcontrolling, mint a TQM-en alapuló stratégiai menedzsment egyik korszerű eszközrendszere

Kresalek Péter:

Az ellenőrzés súlyponti kérdései napjainkban

Matukovics Gábor:

A vállalkozások komplex vagyoni mérlege, a könyvön kívüli immateriális vagyon

Szalók Csilla:

Az idegenforgalmi kisvállalkozások oktatásának integrálódása a graduális felsőoktatásba

Sipos Jánosné:

A falusi vendégfogadók gondjai

Niessen, Frits:

A magyarországi kempingek üzemeltetési problémái

Sándorné Kriszt Éva:

Az árstatisztika aktuális kérdéseiről

Ország Gáborné:

A munkaügyi statisztika makroszintű elemzése

Horváth Gézáné:

Előadások minőségbiztosításához értékelési szempontok súlyainak becslése BAYES-modellel

Horváth Jenőné:

A Bayes-statisztika és alkalmazása

Gubán Ákos,
Cselényi József
:

Késleltetett összeszerelő üzemek logisztikával integrált termelésirányításának matemetikai modellje és fázis algoritmusai

Gubán Miklós,
Cselényi József:

Késleltetett összeszerelő üzemek logisztikaorientált optimális telepítését befolyásoló tényezők és a telepítés heurisztikus algoritmusa

Jánosa András:

Vállalkozások tevékenységének összehasonlító értékelése többdimenziós elemzési módszerekkel (benchmarking conjoint analízis alkalmazásával)

Parlóczai Péter:

Az információ, mint a globalizáció eszköze

Benkőné Deák Ibolya:

Magyar út az informatikai társadalom felé

Radványi Tamás:

Globális nyelv-e az angol?

Fodorné
Balthazár Enikő:

A kontrasztivítás szerepe a (német) gazdasági nyelv oktatásában

Balogh Katalin:

A megszólítási rendszerek és a nyelvoktatás

Osváth Gábor:

A koreai verbális és nem verbális kommunikáció néhány sajátossága

Sato Noriko:

A japán kultúra fogadtatása Magyarországon

 

 

Kezdőlap

Diplomadolgozatok

BGF Tudományos Évkönyv

EU Working Papers

Szakmai Füzetek

Oktatói publikációk

Oktatói honlapok

Hallgatói bibliográfiák az EU-ról

35 éves a Külkereskedelmi
Főiskola

Interkulturális tananyag

Tájkép.kkf.hu

Könyvtári honlap

Online katalógus

Súgó